Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hebben fietsers altijd voorrang?

Vraag gesteld door R.Hamers Breda op 19 mei 2016

In kampioen 3 maart 2016 staat een duidelijk antwoord over voetgangers. Hoe is de voorrang geregeld voor fietsers, bijvoorbeeld hebben fietsers gelijke rechten op de zebra als voetgangers?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U vraagt of fietsers voorrang hebben op een zebrapad.

Fietsers vallen in de wet onder bestuurders. Voetgangers vallen hier niet onder. Dat maakt dat de voorrangssituaties voor fietsers niet hetzelfde zijn als voor voetgangers.

Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders die van rechts komen, dus ook aan fietsers. Bij een voetgangersoversteekplaats hebben fietsers geen voorrang. Fietsers zijn immers geen voetgangers.

Fietsers vallen wel onder de zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers, net als voetgangers. Bij een eventuele aanrijding met een motorvoertuig ligt de aansprakelijkheid in bijna alle gevallen voor een deel bij het motorvoertuig.