advertentie

Voetganger of fietser

Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger zorgt de wet voor extra bescherming. Omdat de wet de fietser of voetganger ziet als zwakkere verkeersdeelnemer. Tenslotte leveren een motorvoertuigen extra risico's op voor het overige verkeer, door hun snelheid en gewicht. Hoe werkt dat in de praktijk?

Basisregel

De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk voor het ongeval, tenzij hij overmacht kan aantonen. De automobilist moet dus bewijzen dat hem geen verwijt treft, wat in de praktijk zeer moeilijk is.

Fietser/voetganger tot 14 jaar

Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar, is de eigenaar van het motorrijtuig vrijwel altijd aansprakelijk voor alle schade die het kind oploopt.

Fietser/voetganger 14 jaar of ouder

Bij een aanrijding met een kwetsbare verkeersdeelnemer van 14 jaar of ouder, vergoedt het motorrijtuig minimaal 50% van de schade. Dit geldt niet als de automobilist overmacht kan aantonen. In de praktijk is dit uitzonderlijk en zeer moeilijk te bewijzen. Deze 50% is een ondergrens.

Bescherming door wet en rechtspraak

De wetgever en de Hoge Raad hebben ervoor gekozen deze zwakkere verkeersdeelnemers extra te beschermen, met name omdat motorrijtuigen een extra gevaar in het leven roepen door hun gewicht en snelheid (artikel 185 Wegenverkeerswet). Ook zijn motorrijtuigen wettelijk verplicht om zich te verzekeren.Ook in andere Europese landen worden zwakkeren in het verkeer op deze manier beschermd, soms nog verdergaand dan bij ons.

Uiteindelijke schadevergoeding?

Bij een ongeval met een fietser/voetganger van 14 jaar of ouder gaat het vaak om de vraag hoeveel de automobilist moet bijdragen in de schade van de fietser of voetganger. Of deze meer krijgt dan 50% vergoeding hangt af van de verkeersfouten van beide partijen en van de 'billijkheid'. De automobilist moet de fout de fietser of voetganger aantonen.

Bijvoorbeeld:

  • Bij een aanrijding heeft een automobilist voor 80% het ongeval veroorzaakt en een 19-jarige fietser voor 20%. De fietser krijgt dan 80% van zijn schade vergoed.
  • Een automobilist heeft voor 25% het ongeval veroorzaakt, een 60-jarige fietser voor 75%. Normaal gesproken zou de fietser slechts 25% van zijn schade vergoed krijgen. Door de bescherming ontvangt de fietser toch een schadevergoeding voor 50% van de schade.
  • Beide partijen hebben voor 50% bijgedragen aan het ongeval. De fietser is net 14 jaar (dus net boven de grens tot 14 jaar) de rechter kan in sommige gevallen het toch billijk vinden dat de fietser een hogere vergoeding krijgt, bijvoorbeeld 60%.

Positie automobilist

Met de beschermingsregel voor fietsers en voetgangers gebruikt de wetgever een vorm van aansprakelijkheid waarbij de 'schuld' van de bestuurder niet beslissend is, er is sprake van een 'risicoaansprakelijkheid'. De reden is dat motorvoertuigen meer kans op schade met zich meebrengen waarvoor de eigenaar redelijkerwijs moet kunnen worden aangesproken. Bij verkeersongevallen speelt ook een rol dat de eigenaar van het motorvoertuig de schade van de fietser of voetganger kan laten vergoeden door zijn verplichte WA-verzekering. Alleen in het geval van overmacht ben je niet aansprakelijk.

Als je WA-verzekering schade vergoedt aan de fietser of voetganger dan kan dit als gevolg hebben dat je no-claim korting vermindert. Dit is niet het geval als je verzekeraar is overgestapt van het no-claim naar het "no blame" systeem. Als de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval, dan blijft deze dezelfde premie betalen.

Schade aan de auto

De schade aan de eigen auto is vaak lastig en soms helemaal niet te verhalen.

Dat ligt anders als:

  • je een all-risk of cascoverzekering hebt. Je verhaalt de schade dan bij de eigen verzekering. De schade blijft dan beperkt tot het verlies in no-claim.
  • er sprake is van aantoonbare overmacht. De schade is dan te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van de voetganger of de fietser. Hoewel deze verzekering niet verplicht is hebben veel particulieren deze verzekering wel afgesloten.
  • de aanrijding geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een fout van de voethanger of fietser. De schade kan dan in het algemeen toch gedeeltelijk worden verhaald op de AVP-verzekering van de voetganger of fietser.

Extra bescherming onrechtvaardig?

Voor veel automobilisten klinkt deze bescherming van de zwakkeren onrechtvaardig. Dit zou hen een vrijbrief geven om alle regels maar te overtreden. Maar een fietser zal niet opzettelijk door rood rijden met het idee: "Ik hoef toch de schade niet te betalen". Hij zal zich eerder laten leiden door het risico dat hij hierdoor in het ziekenhuis belandt. Een automobilist die door rood licht rijdt, zal dat tenslotte ook niet opzettelijk doen. Alleen loopt hij veel minder fysiek risico.

Standpunt ANWB

De ANWB pleit voor het instellen van een algehele verkeersverzekering, waarmee iedere verkeersdeelnemer zijn eigen verzekering regelt. Daarmee krijgen álle gewonden in het verkeer een uitkering.