Moeten fietsers op een smalle weg zonder aangegeven fietspad achter elkaar gaan fietsen wanneer er een auto aankomt?

Vraag gesteld door Reggy Kuijpers op 15 augustus 2018

Ik woon achteraf, waar veel smalle wegen zijn. Het valt mij op dat fietsers daar gewoon met 2 of 3 naast elkaar blijven fietsen, wanneer er een auto aan komt. Dit veroorzaakt soms gevaarlijke situaties. Wanneer ik fietsers aanspreek, krijg ik vaak de opmerking dat zij in hun recht staan... Ik dacht dat dit niet het geval was, vandaar mijn vraag aan de experts. Ik dacht namelijk dat je op een smalle weg zonder fietspad, "single file" moet fietsen wanneer er ander verkeer aan komt.

Antwoord van Frank

ANWB Expert

In het RVV staat dat alle bestuurders zoveel mogelijk rechts moet houden maar dat fietsers naast elkaar mogen fietsen. Dus fietsers hebben ‘het recht’ om met zijn tweeën naast elkaar te rijden.

Geldt dat voor elke situatie? Nee. Er is namelijk nog een art 5 waarin staat: "Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd." Hoewel de politie niet vaak hierop zal bekeuren, kan je eruit opmaken dat je achter elkaar moet gaan rijden als er tegemoetkomend of achteropkomend verkeer is dat wil inhalen. Anders hinder je. Uw gedachte klopt dus. Maar of je er in de praktijk veel aan hebt is de vraag.

Ton Hendriks

Verkeersdeskundige ANWB