Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Krukas kapot 

Vraag gesteld door op 11 december 2022

Ik ben weer terug van vakantie en stuur U hierbij de door U gevraagde

fakturen, welke U niet goed hebt ontvangen.

De reparatiefaktuur van Garage Gopal staat op naam van mijn zwager daar hij klant was bij hun, maar het betreft de BMW X-XXX-XX. De auto staat nog steeds bij garage  Zulicar in Torremolinos, en volgens de garagehouder heeft hij deze week een prijsopgave voor de reparatie welke  waarschijnlijk meer dan € 1.500 gaat kosten, nokkenas, distributie etc.

Gaarne wil ik van U een antwoordt indien mogelijk wat ik moet doen vanuit hier.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een in oktober van dit jaar een wat oudere occasion gekocht (bj 2007) voor een bedrag van € 2.750,- waarbij geen (commerciële) garantie is overeengekomen. Op het moment van aankoop was de APK (reeds) verlopen en had de auto een kilometerstand van bijna 200.000 km. U heeft de auto gekocht met de bedoeling het voertuig te exporteren naar Spanje. Kort na aankoop stopte de motor en kon u niet verder rijden. Na overleg met de verkoper zijn een aantal reparaties vervangingen uitgevoerd. Na ongeveer 1600 km rijden blijkt nu de krukas kapot. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en met minimale overlast voor de koper.

Bewijs

In beginsel moet de koper bewijzen dat het product niet voldoet aan zijn redelijke verwachtingen en dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Een uitzondering hierop zijn de eerste 12 maanden na aankoop bij de consumentenkoop. In deze periode bestaat het rechtsvermoeden dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was. Als de verkoper bewijst dat het gebrek bij aankoop nog niet aanwezig was, heeft de koper geen recht op kosteloos herstel. 

‘Herstel’ door derde

Normaliter verspeelt u uw rechten bij non-conformiteit als u het gebrek door een derde laat herstellen. De kosten voor de reeds uitgevoerde reparatie(s), zonder vooraf goedkeuring te hebben verkregen van verkoper, kunt u in beginsel dus niet op de verkoper verhalen.

Garantie op werkzaamheden

Als een reparatie of vervanging door een garagebedrijf wordt uitgevoerd kan er garantie worden gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden en op de gebruikte materialen. Problemen met andere onderdelen dan die in het kader van de reparatie zijn vervangen of waaraan reparaties zijn verricht kunnen niet voor het risico van de reparateur worden gebracht.

Conclusie

Er is geen garantie overeengekomen, zodat u zich niet op enige garantie richting de verkoper kunt beroepen. Richting de verkoper resteert dan theoretisch een beroep op non-conformiteit. Het is de vraag in hoeverre u de thans geconstateerde ‘gebreken’ in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst, gelet op de kilometrage, betaalde prijs en de leeftijd van de auto. Voorts geldt dat de reeds uitgevoerde reparaties niet voor vergoeding in aanmerking komen zonder voorafgaand akkoord van de verkoper en/of het in de gelegenheid stellen van de verkoper om het gebrek (zelf) te verhelpen. De garagist die enige reparaties heeft uitgevoerd kan niet worden aangesproken voor de nu noodzakelijk reparatie. Hij heeft zelfs gewaarschuwd voor een geluid bij/aan de drijfstandlager. Zelfs als u met succes kosteloos herstel door de verkoper zou kunnen afdwingen dan geldt dat een deel van de schade voor eigen rekening komt, omdat u de op u rustende schadebeperkingsplicht heeft geschonden. U bent doorgereden ondanks een duidelijke waarschuwing van een garagebedrijf.

U kunt pogen de verkoper (Caland Garage) aan te spreken tot kosteloos herstel c.q. goedkeuring te vragen voor herstel in Spanje. De kans op succes is echter gering.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB