Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Automaat Qashqai defect

Vraag gesteld door op 22 september 2022

De automaat van mijn Nissan Qasquai is kapot
Dit kan na 10 jaar. Maar ik heb maar 31000 km ermee gereden
Is dit niet abnormaal?

Merk: Nissan
Bouwjaar: 2012
Brandstof: benzine
 

Antwoord van Pieter

Antwoord van Pieter

ANWB Expert

 

De automatische versnellingsbak van uw Nissan Qashqai is defect. U heeft deze auto in 2012 nieuw gekocht heeft en u heeft slechts 31.000 km gereden. U wilt graag weten of dit normaal is.

 

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond bij aflevering van het product, dan kunt u kosteloos herstel van dit product eisen.

Aard van het gebrek

De gemiddelde levensduur van een automatische versnellingsbak is ten minste 150.000 km. Als er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is van het gebrek, dan bestaat het vermoeden dat de versnellingsbak ondeugdelijk is en al ondeugdelijk was bij aflevering. De kilometrage en de leeftijd van de auto en het feit dat u de auto nieuw gekocht heeft, maken dat u een beroep kunt doen op uw rechten bij non-conformiteit

Bewijs

Als koper zult u formeel moeten bewijzen dat de auto bij aflevering niet voldeed aan de overeenkomst. Gelet op de feiten en omstandigheden, verwacht ik geen problemen met het leveren van deze bewijzen. U kunt aantonen dat de auto al het voorgeschreven onderhoud gekregen heeft neem ik aan.

Rechten bij non-conformiteit

Op grond van de wet kunt u herstel van het gebrek door de verkoper eisen. Het uitgangspunt van de verplichting tot herstel op grond van non-conformiteit is dat het product in de staat wordt gebracht die voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper van het product mocht hebben. Een nieuwe (gereviseerde) versnellingsbak zou u in een betere positie brengen dan als de versnellingsbak geen gebrek had gehad.

Conclusie

Ik raad u aan om de verkoper van de auto aan te spreken tot kosteloos herstel van de versnellingsbak op grond van non-conformiteit. Als gekozen wordt voor vervanging van de versnellingsbak dan kan het redelijk zijn dat u een gedeelte van de reparatiekosten voor uw rekening neemt. Gelet op de gemiddelde levensduur die u van de versnellingsbak mocht verwachten en het gereden aantal kilometers alsmede de leeftijd van de auto is het mijns inziens redelijk dat u tot maximaal 50% van de kosten van de versnellingsbakreparatie voor uw rekening neemt.
Als u er onderling niet uitkomt dan raad ik u aan om de verkoper formeel in gebreke te stellen en zo nodig het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.