Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Motor defect na 8 jaar

Vraag gesteld door op 22 mei 2022

8 jaren geleden nieuwe auto gekocht. Altijd in onderhoud bij dezelfde garage. Km-stand 20.000. Nu moet de motor worden vervangen. Wat zijn mijn rechten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft 8 jaar geleden een nieuwe Citroen C3 1.1i Prestige gekocht. Na een reguliere onderhoudsbeurt en een hieruit volgende kleine reparatie, hoorde u vorige week plotseling een ‘harde tik’ in de motor. De dealergarage heeft vervolgens vastgesteld dat de motor onherstelbaar defect is en moet worden vervangen. De dealer heeft aangegeven in overleg te treden met de importeur/fabrikant en zal u binnenkort een voorstel doen met betrekking tot de kosten voor de motorvervanging. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. De koper zal moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond op het moment van levering.

Gebrek

Als de motor van een auto niet werkt, is de auto niet geschikt voor normaal gebruik. Bij normaal gebruik en onderhoud hoeft u als koper niet te verwachten dat de motor na 8 jaar en 20.000 km vervangen moet worden. Naar mening van onze Automotive Experts, is er zeer waarschijnlijk sprake van een gebrek in de motor wat u niet hoefde te verwachten en waarvan de oorzaak al aanwezig moet zijn geweest op het moment dat de auto werd afgeleverd. In uw auto is bovendien gebruik gemaakt van de zogenoemde Puretech-motoren. Bij deze motoren is vaker vastgesteld dat deze motoren niet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen, die een consumentenkoper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten verhelpen. Als het gebrek niet verholpen kan worden, herstel van de verkoper niet gevergd kan worden of het herstel niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast wordt uitgevoerd, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Verkoper of fabrikant

De fabrikant/importeur kan buiten de fabrieksgarantie niet rechtstreeks worden aangesproken tot kosteloos herstel door een (consumenten)koper. Op grond van de Nederlandse wet kunt u uw rechten bij non-conformiteit alleen inroepen tegenover de verkoper van het product. De fabrikant/importeur kan uiteraard wel uit coulance een aanbod doen. Als de fabrikant/importeur geen bijdrage wil leveren aan het oplossen van een probleem met een door haar geproduceerde auto, dan beperkt dit de rechten van de koper tegenover de verkoper niet.

Conclusie

Ik raad u aan om het voorstel van de dealer en importeur af te wachten. Als het voorstel inhoudt dat u een bijdrage aan de herstelkosten moet betalen, dan is het raadzaam om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Op basis van de beschikbare informatie, voorzie ik daarmee geen problemen. Hoewel u langere tijd probleemloos gebruik heeft gemaakt van de auto is er mijns inziens geen ruimte voor een bijdrage in de herstelkosten. Het aantal gereden kilometers is zeer beperkt, u heeft derhalve geen werkelijk voordeel als een nieuwe of gereviseerde motor wordt geplaatst.

Aangezien de bewijslast ten aanzien van het gebrek én dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering bij u ligt, kan onderzoek door een onafhankelijke expert noodzakelijk zijn. Een dergelijk onderzoek kan door DEKRA worden uitgevoerd. Als u er onderling met de verkoper niet uitkomt, kunt u om bemiddeling vragen bij de Bovag en/of het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop.