Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Brandstofprijs in de Autokostentool

Vraag gesteld door op 30 juni 2022

i.v.m. het delen van mijn auto en het uitrekenen van de kilometerprijs, wil ik graag het volgende weten: waarop is de benzineprijs gebaseerd in de handige ANWB-berekenmodule online? De huidige prijs, 2,3 euro? En kan ik eventueel de benzineprijs zelf aanpassen bij de berekening als de prijs weer stijgt of juist daalt?

Antwoord van Menno

Antwoord van Menno

ANWB Expert


U wilt graag weten waarop de brandstofprijs is gebaseerd in de Autokostentool van de ANWB. 

Gewogen gemiddelde brandstofprijs

In de Autokostentool hanteren wij de gewogen gemiddelde brandstofprijs over de afgelopen 3 maanden. Dit wijzigen we vervolgens maandelijks. Per 1 juli 2022 hanteren we dus de gemiddelde prijs over de maanden april, mei, juni. Per 1 augustus updaten we dat naar het gemiddelde over mei, juni, juli. Enzovoort.

Pompprijs
Het berekende gemiddelde betreft de pompprijs, niet de landelijke adviesprijs. Gewogen gemiddelde wil zeggen dat we steeds kijken hoe lang (hoeveel dagen) een bepaalde brandstofprijs geldig is en die prijs dan voor dat aantal dagen meewegen in het totaal.

Totale verwachten autokosten

In de Autokostentool maakt u een voorcalculatie van de totale te verwachten autokosten vanaf aanschaf voor de komende (ingevoerde) gebruiksperiode. Wij denken dat het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden een goede indicatie is voor een te verwachten gemiddelde prijs over de komende gebruiksperiode. Ook als de huidige (dag) prijs daar momenteel nog behoorlijk van afwijkt.

Toon basisgegevens
In stap 4 van de Tool kunt u, helemaal onderaan, op "toon basisgegevens" klikken. Er opent dan een scherm met specificaties van de auto en basisgegevens die wij gebruikt hebben. Ook de gehanteerde brandstofprijs in de tool kunt u daar vinden net als het gehanteerde (te verwachten) praktijkvebruik. Met die gegevens kunt u dan, indien gewenst, uw eigen berekening maken.