Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie na herstel onder garantie

Vraag gesteld door op 13 januari 2022

Na aankoop bij een Bovag-garage in juli 2021 bleek al in de garantieperiode het olieverbruik van de VW meer dan 1 liter per 1000 km te zijn. Deze auto is vanaf januari 2018 in onderhoud geweest bij de aankoopgarage. Zij hadden er van op de hoogte moeten/kunnen zijn, maar er is tijdens de bezichtiging niet over gesproken. Zij stellen voor de motor te reviseren en stellen dat het overmatige olieverbruik daarna opgelost is. De revisie zal o.a. bestaan uit het honen van de cilinders en passende zuigers en veren monteren. Ik heb inmiddels veel gelezen en gehoord over deze cfca motoren. Vaak blijkt dat de revisie zoals de garagehouder het wil gaan doen, het probleem niet oplost. Daarom heb ik vrijblijvend een offerte gevraagd bij een plaatselijk revisiebedrijf. Daar is mij verteld dat de klachten voornamelijk ontstaan door het occideren van het aluminium in de EGR-koeler, waardoor kleine deeltjes tussen de zuigers en cilinderwand komen. De EGR-koeler en alles wat daar mee samenhangt zou ook moeten worden vervangen. In zijn offerte heeft hij aangegeven welke eventuele bijkomende werkzaamheden voor mijn rekening zouden komen, zoals nieuw voor oud. Niet beslist nodig, wel beter. Deze offerte heb ik de garage voorgelegd. Hoewel bijna de helft voor mijn rekening zou komen, wil de garage € 1000,- minder dan zijn deel betalen. Nu denk ik er over om de revisie toch door de garage te laten doen. Als Bovag-garage geven zij een half jaar garantie op de revisie. Mijn vraag is: mocht er na dat half jaar weer een hoog olieverbruik ontstaan, heb ik dan nog mogelijkheden om de garage daarvoor aansprakelijk te stellen. Vooral omdat zij op de hoogte zijn van het risico van herhaling van de klachten door hun wijze van revisie.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

De door u gekochte auto verbruikt (fors) meer olie dan volgens de fabrikant toelaatbaar. De BOVAG garage waar u deze auto heeft gekocht, heeft voorgesteld de motor te reviseren. De voorgestelde revisie is volgens diverse andere garagisten te beperkt. Om het probleem duurzaam en vakkundig op te lossen zou ook o.a. de EGR-koeler vervangen moeten worden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is als de klachten terug komen na het uitvoeren van de door de verkoper voorgestelde revisie.

Herstel door de verkoper
Het uitgangspunt bij herstel is dat de auto in de staat wordt gebracht, zodat de auto voldoet aan de redelijke verwachtingen die u als koper van de auto op grond van de overeenkomst mocht hebben. U mag erop vertrouwen dat de verkoper het herstel van het gebrek duurzaam en vakkundig uitvoert.
Als het effect van de voorgetelde reparatie is dat het olieverbruik weer binnen de marges valt zoals door de fabrikant voorgeschreven, dan heeft de verkoper/garantiegever aan zijn verplichtingen voldaan. Aanvullende reparaties e.d. die de levensduur ten goede komen, maar niet noodzakelijk zijn hoeft de verkoper/garantiegever niet (kosteloos) uit te voeren.

BOVAG garantie
De verkoper heeft toegezegd eventuele problemen met de auto voor u kosteloos te verhelpen gedurende een bepaalde periode vanaf het moment van aflevering. Herstel of vervanging van een onderdeel tijdens de garantieperiode, verlengt de garantieperiode niet.

Garantie op werkzaamheden
Op grond van de BOVAG voorwaarden geldt een (aanvullende) garantie van 6 maanden op de uitgevoerde werkzaamheden. Als binnen 6 maanden na het uitvoeren van de door de verkoper voorgestelde werkzaamheden het probleem terug zou komen, dan kan een beroep op deze garantie worden gedaan.  

Conformiteit
Naast een eventuele commerciële garantie heeft u ook wettelijke rechten. Als een product (bij aflevering) niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben, heeft u recht op kosteloos herstel. In tegenstelling tot de situatie waarbij u een beroep doet op een commerciële garantie, ligt de bewijslast ten aanzien van het gebrek, dat u dit in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst én dat het gebrek (althans de oorzaak daarvan) al bestond bij aflevering bij de koper. Door tijdsverloop zal het steeds lastiger zijn om voldoende bewijs te kunnen leveren ten aanzien van de redelijke verwachtingen die u van het product mag hebben.

Ondeugdelijke reparatie
Als u kunt bewijzen dat de reparatie niet “goed” is uitgevoerd, kunt u ook op die grond schadevergoeding eisen. In de praktijk is het na enig tijdsverloop steeds moeilijker om dit aan te tonen.

Conclusie
Mocht blijken dat de voorgestelde reparatie het probleem niet duurzaam heeft opgelost dan kunt u binnen de BOVAG aankoopgarantie opnieuw kosteloos herstel vorderden. Buiten de BOVAG aankoopgarantie, maar binnen 6 maanden na het uitvoeren van de werkzaamheden kunt u kosteloos herstel vorderen op grond van de BOVAG garantie op werkzaamheden. Naast een eventuele commerciële garantie kunt u een beroep doen op uw wettelijke rechten bij non-conformiteit. Het zal in de praktijk door tijdsverloop wel steeds lastiger zijn om voldoende bewijs te leveren.

Meer weten?

Klachten na aankoop
Garantie - ANWB