Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Duitse milieusticker ook geldig in Frankrijk

Vraag gesteld door E. van Gils op 14 januari 2022

Op mijn auto heb ik een mileusticker zitten om te mogen parkeren in Duitse steden weer er een sticker verplicht is.
Als ik nu bijvoorbeeld naar een Franse stad ga waar ook zo’n sticker voor nodig is moet ik dan perse een Franse sticker hebben of is het ook mogelijk om met de duitste sticker daarheen te gaan?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of de Duitse milieusticker ook gebruikt kan worden voor Frankrijk óf is daar toch een andere sticker voor nodig.

Uw Duitse milieusticker is niet geldig in Frankrijk en dient u daar dus een andere sticker voor aan te vragen. Zie voor alle info onze pagina Milieuzones in Frankrijk

Overigens is de ANWB van mening dat er wat milieuzones betreft er naar moet worden gestreefd dat net als in Nederland ook in Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt. Er moet worden voorkomen dat er een lappendeken ontstaat wanneer elk land zijn eigen regeling in voert. De ANWB pleit internationaal voor afdoende informatie voor het publiek en harmonisering van milieuzones. Daarbij zal één uniform verkeersbord, wederzijdse erkenning van vergunning/vignetten en het wegnemen van administratieve drempels voorop staan. Dit zal worden opgepakt met de FIA, zusterclubs van de ANWB en organisaties die opkomen voor het publieke belang.