Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Milieuclassificatie

Vraag gesteld door op 27 juli 2021

Mijn auto is van 18/9/2007 en zelf geïmporteerd uit Duitsland (1/5/2019). Hij is door de RDW in milieuklasse 4 ingedeeld. Ws. omdat in 2007 milieuklasse 5 nog niet was ingevoerd.
Volgens de in Duitsland afgegeven "EG-Ubereinstimmungsbescheinigung Volstandige Fahrzeufe" voldoet de uitstoot aan milieuklasse 5.

Is er een manier om de auto alsnog in klasse 5 te laten indelen?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Uw uit Duitsland geïmporteerde auto heeft emissieklasse 4 meegekregen. Maar volgens de Duitse '' Ubereinstimmungsbescheinigung'' voldoet de auto aan milieuklasse 5.

Het certificaat van overeenstemming (Ubereinstimmungsbescheinigung), ook wel CoC genoemd (Certificate of Conformity) is een document dat de EU-normen voor motorvoertuigen en de EG-typegoedkeuring heeft verklaard. Gezien het feit dat emissieklasse 5 vanaf oktober 2007 van kracht is gegaan zou het inderdaad kunnen zijn dat de RDW daar de emissieklasse op heeft gebaseerd. En gezien de fijnstofuitstoot zoals vermeld in de voertuiggegevens zou uw auto op dat vlak ook moeten voldoen aan emissieklasse 5, zoals feitelijk ook Duitse typegoedkeuring laat zien. Daarmee zou u de RDW toch voldoende zwart-op-wit moeten kunnen overtuigen dat de typegoedkeuring laat zien dat deze auto van een schonere generatie is. Uiteraard heeft de RDW het laatste woord en is ook feitelijk de verantwoordelijke instantie, maar u zou bezwaar of beroep kunnen aantekenen