Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Methanol brandstofcel, waarom niet

Vraag gesteld door R. Heij op 14 juli 2021

Er wordt door de politiek veel druk uitgeoefend op alle motoren in auto's, batterij aandrijving zou het gaan worden. Mijn vraag is: Hebben de ANWB dit methanol filmpje gezien? Dit gaat de automobilisten veel minder subsidie etc. kosten!
https://www.youtube.com/watch?v=G3iKJ4IMick Uw belangstelling en tegendruk op politiek vanwege hun batterij motoren lijkt mij zeer noodzakelijk! Uw reactie tegemoet ziende.

Antwoord van Niels

Antwoord van Niels

ANWB Expert

Hartelijk dank voor uw mail met daarin een verwijzing naar het filmpje van de Bayerischer Rundfunk over methanol als “brandstof” voor elektrische auto’s. U vroeg of wij dit filmpje al hadden gezien en wat wij van deze brandstof vinden. Attent dat u dit aan ons doorgeeft, we waren wel bekend met methanol als “brandstof”, maar hadden het filmpje nog niet gezien. Nu wel!

Wat vinden we ervan?

De ANWB steunt de transitie naar mobiliteit zonder schadelijke uitstoot, en wil dat dit voor iedereen mogelijk wordt. Elektrische aandrijving is daarbij een goede optie, waar de ANWB veel informatie over geeft én blijft inwinnen.

Vooralsnog is het gebruik van accu’s in onze ogen de meest haalbare methode voor de energieopslag die de elektrische motor van personenauto’s aandrijft, ook al zijn daar een aantal aandachtpunten bij.

We houden daarom ontwikkelingen in de accu techniek en energiedragers goed bij, en volgen zeker ook alternatieven voor de door een batterij aangedreven elektromotor. Een brandstofcel die m.b.v. waterstof afkomstig uit methanol werkt is er daar één van, net zoals de brandstofcel direct op waterstof.

De productie van waterstof en methanol kost echter veel energie, die duurzaam opgewekt en voldoende beschikbaar moet zijn om de beoogde klimaatvoordelen ten opzichte van fossiele brandstoffen te behalen.

Voorlopig verwachten we niet dat deze vormen van “brandstof” voor personenauto’s op grote schaal te realiseren zijn, maar we blijven alert op duurzame ontwikkelingen die technisch, praktisch en economisch kansrijk zijn of worden, en daarmee betaalbaar en beschikbaar voor onze leden.