Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Letselschade tegenpartij door aanrijding

Vraag gesteld door op 30 juli 2021

Ik heb een lichte botsing gemaakt tegen de achterkant van een andere auto en de bestuurder van die andere auto heeft letselschade geclaimd. Ik reed in de auto van mijn zwager. Mijn zwager heeft het contact met zijn autoverzekeraar. De verzekeraar heeft inmiddels schade toegekend aan de tegenpartij; naast materiële schade ook ruim 2000 euro aan letselschade.  In principe wil ik de schade betalen, zodat mijn zwager geen premieverhoging krijgt. Een paar vragen:
1. Ik zou graag begrijpen hoe de verzekeraar vaststelt of het letsel veroorzaakt is door deze aanrijding of al eerder aanwezig was. In de polis van de verzekering staat dat ook de bestuurder als "verzekerde" wordt beschouwd. Heb ik, als incidentele bestuurder niet-eigenaar, recht op uitleg van de verzekeraar hoe hij het bedrag van de te vergoeden schade heeft vastgesteld? Zoals bv: welk bewijs heeft de tegenpartij geleverd van het letsel en de oorzaak ervan?
2. Heb ik recht op een specificatie van de letselschade? Mijn zwager heeft mij wel de posten doorgegeven, maar zonder bedragen.
3. De posten van de letselschade zijn: smartengeld; tuinman; fysio; vervangend vervoer; en "verzuim". Wat kan dat laatste betekenen?
4. Welke factoren spelen een rol bij de bepaling van de hoogte van smartengeld?
5. Is vergoeding door mij van alle schade inderdaad de beste manier om een "schone lei" voor mijn zwager te bereiken of is daar nog een andere route voor, die mij minder geld kost?
6. Hebt u nog tips voor mijn situatie?
 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

 

U bent met de auto van uw zwager tegen de achterkant van een andere auto gereden. De verzekeraar heeft de aansprakelijkheid erkend. Naast materiële schade is er ook ruim 2000 euro aan letselschade toegekend. Om te voorkomen dat uw zwager (een deel van) zijn no claim verliest, wil u de schade betalen.
U heeft hierover een aantal vragen. Mijn reactie vindt u onder elke vraag.

1. Heb ik als bestuurder en niet de verzekeringnemer recht om informatie te verkrijgen over hoe het bedrag tot stand is gekomen? Welk bewijs heeft de tegenpartij daarvoor aangeleverd?
Nee, u bent niet de contractspartij. Bovendien heeft de verzekeraar een eigen recht om de schade te beoordelen en uit te keren. Hierover kunt u bijvoorbeeld niet in discussie. Het is duidelijk dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden waarvoor u aansprakelijk bent. Als de tegenpartij klachten heeft, kort na de aanrijding, en hij kan aantonen dat hij zich voor deze klachten heeft laten behandelen dan gaat de verzekeraar ervan uit dat de klachten te maken hebben met het ongeval.

2. Heb ik recht op een specificatie van de letselschade?
De verzekeraar heeft uitleg gegeven aan haar verzekerde, uw zwager. Dat is voldoende.

3. De posten van de letselschade zijn: smartengeld; tuinman; fysio; vervangend vervoer; en "verzuim". Wat kan dat laatste betekenen?
Dat kan betekenen dat tegenpartij niet heeft kunnen werken en dat er loonschade is opgetreden.

4. Welke factoren spelen een rol bij de bepaling van de hoogte van smartengeld?
Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. De hoogte van het smartengeld is moeilijk in bedragen vast te leggen. Het wordt pas bepaald als het slachtoffer is genezen of als er geen verbetering meer mogelijk is. Zie https://www.anwb.nl/juridisch-advies/aanrijding-en-dan/gewond/smartengeld

5/6. Is vergoeding door mij van alle schade inderdaad de beste manier om een "schone lei" voor mijn zwager te bereiken of is daar nog een andere route voor, die mij minder geld kost?
Het is belangrijk om te weten of het uitgekeerde schadebedrag een definitief bedrag is. De ziektekostenverzekeraar en de werkgever kunnen hun schade ook op de WA-verzekering van uw zwager verhalen. Is dat ook al meegenomen? Daarnaast is het belangrijk om te weten of het slachtoffer volledig is hersteld, en dat het dossier niet kan worden heropend als er opnieuw een beroep wordt gedaan op deze verzekering. Als deze mogelijkheid nog aanwezig is, kan het gebeuren dat u opnieuw een rekening gepresenteerd krijgt. In geval van letselschade is het daarom af te raden om de schade voor eigen rekening te nemen.
Een andere mogelijkheid is om te laten berekenen wat uw zwager meer aan premie zal gaan betalen de komende tijd. U kunt die meerkosten dan aan hem betalen.