Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schakelbak automaat verrot

Vraag gesteld door op 26 mei 2021

Betreft een Nissan Qasqhai met een km stand van 42.000 en de auto is uit 2015, nieuw gekocht. Nu wil het feit dat de schakelbak verrot is en de Nissan Dealer komt uit coulance met het volgende voorstel. Vervanging van de schakelbak (gereviseerd) welke € 7.000 kost. € 4000,00 legt de dealer bij en wij moeten €3.000,00 betalen. Is dit een correct voorstel?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

De dealer heeft onlangs geconstateerd dat de versnellingsbak van uw Nissan Qashqai vervangen moet worden. U heeft deze auto in 2015 nieuw gekocht heeft en inmiddels 42.000 km gereden. De dealer heeft u het voorstel gedaan om de kosten voor een gereviseerde schakelbak te delen waarbij u € 3.000,- van de totale kosten van € 7.000,- voor uw rekening neemt. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of het voorstel van de dealer redelijk is.

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond bij aflevering van het product, dan kunt u kosteloos herstel van dit product eisen.

Aard van het gebrek
De gemiddelde levensduur van een handgeschakelde versnellingsbak is ten minste 200.000 km. Als er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is van het gebrek, dan bestaat het vermoeden dat de versnellingsbak ondeugdelijk is en al ondeugdelijk was bij aflevering. De kilometrage en de leeftijd van de auto en het feit dat u de auto nieuw gekocht heeft, maken dat u een beroep kunt doen op uw rechten bij non-conformiteit.

Bewijs
Als koper zult u formeel moeten bewijzen dat de auto bij aflevering niet voldeed aan de overeenkomst. Gelet op de feiten en omstandigheden, verwacht ik geen problemen met het leveren van deze bewijzen. Het coulance aanbod van de verkoper doet vermoeden dat de verkoper zich bewust is van uw rechtspositie.  

Rechten bij non-conformiteit
Op grond van de wet kunt u herstel van het gebrek door de verkoper eisen. Het uitgangspunt van de verplichting tot herstel op grond van non-conformiteit is dat het product in de staat wordt gebracht die voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper van het product mocht hebben. Een nieuwe (gereviseerde) versnellingsbak zou u in een betere positie brengen dan als de versnellingsbak geen gebrek had gehad.

Conclusie
Ik raad u aan om de verkoper van de auto aan te spreken tot kosteloos herstel van de versnellingsbak op grond van non-conformiteit. Als gekozen wordt voor vervanging van de versnellingsbak dan kan het redelijk zijn dat u een gedeelte van de reparatiekosten voor uw rekening neemt. Gelet op de gemiddelde levensduur die u van de versnellingsbak mocht verwachten en het gereden aantal kilometers alsmede de leeftijd van de auto is het mijns inziens redelijk dat u tot maximaal 20% van de kosten van de versnellingsbakreparatie voor uw rekening neemt.

Ik raad u aan om het voorstel van de verkoper af te wijzen en hem het bovenstaande voor te houden. Als u er onderling niet uitkomt dan raad ik u aan om de verkoper formeel in gebreke te stellen en zo nodig het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.