Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijden met voet in gips

Vraag gesteld door W. van Hooff op 8 februari 2021

Mijn vrouw is door een orthopedisch chirurg behandeld en heeft nu haar voet in het gips en vraagt zich of ze mag autorijden, maar bij ANWB verzekeringen weet men het niet, vraag maar aan de arts, die weet het ook niet, belt ze zelfs met de politie , die weet het ook niet, het lijkt wel een soap. Natuurlijk is het met gezond verstand beter niet te doen ,omdat we automaat rijden zou het wel kunnen , wettelijk zou het mogen wat is nu , zelfs CBR weet niets?
 

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U wilt weten of u met gips om uw voet mag autorijden. Het maakt, zeker bij een automaat, uit of het om de linker- of rechtervoet gaat. De linkervoet hoeft niet worden gebruikt bij een automaat dus als het om links gaat is het geen probleem. Als het om de rechtervoet gaat is het verhaal anders. Bedenk dat om een serieuze noodstop te maken er ongeveer 70 kg pedaaldruk nodig is om maximale remweg te bewerkstelligen. Als dat door pijn of te weinig grip op het pedaal of om welke andere reden ook niet mogelijk is, dan acht ik het niet verantwoord om auto te rijden.

Ik heb advies ingewonnen bij mijn juridische collega’s. Volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet is het verboden om een gevaar op de weg te vormen of het verkeer te hinderen. Daarnaast kan een politieagent het rijbewijs invorderen als hij/zij iemand niet in staat acht het motorvoertuig in bedwang te houden, of als iemand niet goed functioneert als gevolg van een aandoening.

Het CBR kan op aanvraag een onderzoek instellen naar de rijgeschiktheid. Dit is voornamelijk het geval bij een langdurige lichamelijke of psychische aandoening. Volgens het CBR moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dit betekent dat u lichamelijk en geestelijk in staat bent te rijden. Het CBR geeft hierover meer informatie

Er is geen wettelijke bepaling waarin precies wordt aangegeven met welke aandoening iemand wél of niet een motorvoertuig mag besturen. De kern is dat u veilig en verantwoord kunt rijden en het voertuig goed kunt besturen. Let op: Indien een aanrijding wordt veroorzaakt als gevolg van een lichamelijke of geestelijke aandoening, kan dit van invloed zijn op de aansprakelijkheid en de afwikkeling door uw verzekering. Hoewel het wettelijk niet verboden is om met een voet in het gips auto te rijden, neemt u dus wel een bepaald (financieel) risico. Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk te beoordelen of het veilig is de auto in te stappen. U geeft zelf in uw vraag ook aan dat het met gezond verstand beter is om het niet te doen. Ik kan me daarbij volledig aansluiten.