Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Foutcode P1336

Vraag gesteld door W. Kraal op 14 december 2020

Na een tankbeurt rijdt de auto enige tijd slecht. Volgens de garage is de klep in het expansievat in de benzine tank defect en moet de gehele tank vervangen worden. Kosten ongeveer € 1400,-. Is bekend of dit een veel voorkomend euvel is bij de C4? En is dit reden voor (vergaande) coulance?Foutcode p1336. HF598B. Bwjr 2015

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

 

 

De brandstoftank van uw Citroën C4 moet vervangen worden omdat er een klep kapot is gegaan. Dat euvel komt vaker voor bij de modellenreeks C4. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten opzichte van de kosten voor vervanging van de brandstoftank.
Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.
Gebrek
Het productieproces van de brandstoftank is door de fabrikant is gewijzigd vanaf een bepaald productienummer. Zolang de auto normaal gebruikt is en normaal onderhoud heeft gehad, hoeft u gelet op de kilometrage en het bouwjaar van de auto, dit gebrek niet te verwachten. Gelet op de aard van het gebrek is het aannemelijk dat de oorzaak van dit gebrek al bestond op het moment van aflevering van de auto. N.B. als de fabrikant het productieproces aanpast en de brandstoftank in uw auto voor deze aanpassing is geproduceerd is het aannemelijk dat het gebrek aanwezig was bij aflevering.
Rechten bij non-conformiteit
Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wilt verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.
Conclusie
U hoefde het gebrek niet te verwachten naar de aard van het gebrek, de kilometrage en bouwjaar van de auto. De fabrikant heeft het productieproces aangepast waardoor verondersteld mag worden dat tanks geproduceerd voor die wijziging niet goed functioneerden.

Ik raad u aan om het gebrek aan de verkoper voor te leggen en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Op basis van de beschikbare informatie, voorzie ik daarmee geen problemen. Mocht de verkoper het gebrek niet op eerste verzoek willen verhelpen dan kunt u een technische expertise laten verrichten door een expertisebureau, bijvoorbeeld door DEKRA.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u om bemiddeling vragen bij de Bovag en/of het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.
 
Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.