Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Terugroepactie Citroën C1

Vraag gesteld door M. Sanders op 2 november 2020

mijn auto, citroen c1 heeft een terug roepactie welke bij de dealer moet gebeuren. Dichtbijzijnde dealer zit op 22 km. Gaat een dag duren. Ivm corona mag ik niet wachten en een dag wachten is ook lang. Nu moet is, omdat openbaarvervoer niet rijdt naar ons dorp, een auto huren. De kosten zijn voor mij. Mag dit? Dit zijn extra kosten. En als ik het niet doe, ben ik dan verzekerd als er iets met het raam gebeurdt welke van toepassing is opde terugroep actie

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Uw Citroën C1 komt in aanmerking voor een terugroepactie. 

Het Terugroepregister van de RDW spreekt over een "achterportierruit die mogelijk niet correct gelijmd is". Een mogelijk gevolg volgens de RDW is “dat als de lijm van beide scharnieren losraakt en de ruit naast het portier kan zakken om vervolgens volledig los te komen van het voertuig”. Het gaat om de eerste generatie van de compacte drieling Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107; auto’s die zijn verkocht van 2005 tot 2013. 

De werkzaamheden bestaan uit het controleren van de ruit en, indien nodig, het met lijm bevestigen van de ruitscharnieren en de ruit. Dat zal niet veel tijd in beslag nemen en al zeker geen hele dag. De controle en eventuele reparatie zal kosteloos plaatsvinden. De garage is niet verplicht om gratis voor vervangend vervoer te zorgen. 

U vraagt ook wat verzekeringstechnisch het gevolg kan zijn als u geen gehoor geeft aan de oproep. Mijn juridisch onderlegde collega schrijft daarover het volgende:

Allereerst is het van belang dat er sprake is van een (hypothetisch) ongeval waarbij een motorvoertuig betrokken is. Eventuele schade wordt dan op grond van de WAM uitgekeerd aan de derde. Of in een dergelijk geval sprake zal zijn van uitsluiting van de verzekering is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Juridische analyse aansprakelijkheid
In principe geldt dat de bezitter van een roerende zaak, zoals een auto, aansprakelijk is voor de schade die ontstaat als gevolg van de ‘gebrekkige’ zaak, als de bezitter wist van dit bijzondere gevaar dat kon ontstaan. De uitzondering op deze vorm van aansprakelijkheid is als deze bezitter op grond van het OD leerstuk niet aansprakelijk zou zijn. (6:173 BW)

Als de bezitter (bestuurder) op de juiste manier in kennis is gesteld van de terugroepactie, is er sprake van wetenschap van het bijzondere gevaar is hij aansprakelijk voor de schade. De WAM verzekering zal deze schade uitkeren aan het slachtoffer en o.b.v. de polisvoorwaarden de schade wel/niet kunnen verhalen op de verzekeringnemer.

Als de terugroepactie verband houdt met de kans op een bijzonder gevaar voor personen of zaken is de bezitter aansprakelijk als dit gevaar zich verwezenlijkt.

Mijn collega voegt er aan toe: "Maar bij een dergelijk gevaar is het natuurlijk het verstandigst om gewoon gevolg te geven aan de terugroepactie."