Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Portier afdichting

Vraag gesteld door op 13 oktober 2020

Mijn gloednieuwe Volvo XC60 verzamelt in enkele dagen een hoeveelheid zand op de achterbank. De auto wordt door twee personen gebruikt, het achter compartiment is niet in gebruik met uitzondering van het leggen van jassen op de achterbank. De hoeveelheid zand is dusdanig dat ik om de paar dagen schoon moet gaan zuigen. Via de dealer aangemeld en zelf nog eens met behulp van een aantal foto's bevestigd bij Volvo. Er is een modificatie aangebracht die echter het probleem niet heeft verholpen. Volgens Volvo zijn de klachten over dit verschijnsel nihil en kunnen ze er verder niets aan doen, ik moet het maar accepteren. Ik ben van mening dat je van een nieuwe auto mag verwachten dat het passagiers compartiment dicht is en dat geen straatvuil naar binnen dringt. Heb in mijn leven vele nieuwe auto's gehad (Volvo) en dit nog nooit gezien. Dus ik wil het zo niet accepteren hetgeen ik inmiddels zowel aan de dealer als aan Volvo Nederland heb laten weten. Graag uw advies om deze impasse te doorbreken.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht. In het passagierscompartiment verzameld zich zand. Na overleg met de dealer is er een aanpassing gedaan. Het probleem is naar uw mening onvoldoende opgelost. De dealer heeft aangegeven dat het probleem niet verholpen kan worden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke verwachtingen redelijk zijn, is o.a. afhankelijk van de betaalde prijs, aard van het gebrek, de leeftijd en de kilometrage.

Het is aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek, dat hij het gebrek niet hoefde te verwachten én dat het gebrek al bestond toen het product werd afgeleverd.

Aard van het gebrek
Er wordt vuil verzameld dat vanaf de achterwielen komt. Dat wordt verzameld bij het rubber. Als het opdroogt valt het in het interieur, in dit geval de achterbank. De afdichting is met gesloten deuren perfect, maar het probleem zit in het verzamelen van vuil. Van een nieuwe auto hoeft u niet te verwachten dat verzameld vuil na het opdrogen op de achterbank valt. Er is mijns inziens sprake van non-conformiteit.  

Rechten bij non-conformiteit
Als er sprake is van een gebrek wat de koper niet hoefde te verwachten én dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was toen de auto werd afgeleverd, kan de koper van de verkoper eisen dat dit gebrek kosteloos wordt opgelost. Een voorwaarde hierbij is desalniettemin dat de verkoper redelijkerwijs kan voldoen aan het gevorderde herstel.

Na de aanpassing door het plaatsen van kunststof kapjes is het gebrek onvoldoende verholpen. Van de verkoper kan redelijkerwijs niet meer verwacht worden dan een aanpassing zoals deze is uitgevoerd.

Herstel onmogelijk
De verkoper heeft aangegeven dat het gebrek niet verholpen kan worden. Ontbinden van de overeenkomst is in dit geval niet mogelijk. Hoewel het zand op de achterbank erg vervelend is verwacht ik dat een rechter ontbinding niet zal toestaan omdat de afwijking van het overeengekomene te gering is om ontbinding te rechtvaardigen. Op grond van de wet kan de koper wel de overeengekomen prijs verminderen in evenredigheid met de afwijking van het overeengekomene.

Conclusie
Mijns inziens kunt u slechts een prijsvermindering met succes vorderen van de dealer. Dat u aanspraak maakt op prijsvermindering volgt uit art. 7:17 jo. 7:21 jo. 7:22 lid 1 sub b BW. Ik raad u aan om de dealer uw dit recht voor te houden en in overleg met de dealer de mogelijkheden te bespreken. Het zal lastig zijn om de waarde van deze prijsvermindering te begroten. Naar mijn mening zou een gratis onderhoudsbeurt een redelijke oplossing kunnen zijn.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.