Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Remmen onderbemeten

Vraag gesteld door op 5 oktober 2020

Ik heb een nieuwe Range Rover Sport inmiddels 2 jaar oud. Inmiddels 70.000 kilometer mee gereden en al drie keer de voorschijven en blokken vervangen en achter een keer de schijven en lagers. Als ik een keer hard moet remmen, zijn de remschijven krom en heb ik trillingen in de auto.

Volgens de garage hebben ze tien klanten met hetzelfde probleem. Ik heb een aantal weken geleden een gesprek gehad met de importeur en deze gaf aan dat deze uitvoering eigenlijk te lichte remmen heeft. De uitvoering met twee turbo's heeft dit probleem niet aangezien die zwaardere remmen heeft. terwijl de auto even zwaar is en even hard rijdt.

Nu zou de importeur laten weten wat hieraan te doen en de garage heeft te horen gekregen dat ze alles hebben aangescherpt en ze geen remmen meer onder garantie vervangen. Je mag toch verwachten van een auto van meer dan 130k dat je normaal moet kunnen remmen. Dit is mijn vierde RR en nooit eerder dit probleem gehad. ik ben ook niet anders gaan rijden. Ik heb bijvoorbeeld 58.000 kilometer met mijn banden gedaan wat mij nog nooit is gelukt. Ik hoor graag van u hoe ik dit het beste kan aanpakken.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft twee jaar geleden een nieuwe auto gekocht. In deze periode heeft u ongeveer 70.000 km gereden. De remmen van deze auto geven de nodige problemen. Sinds u de auto heeft, moesten de schijven en blokken voor als driemaal worden vervangen, ook de schijven en lagers achter zijn al een keer vervangen.

De dealergarage heeft aangegeven dat er meerdere klanten zijn met soortgelijke problemen en de importeur heeft u verteld dat deze uitvoering van de auto te lichte remmen heeft. Kortgeleden heeft uw dealer verteld dat de remmen in het vervolg niet meer onder garantie gerepareerd zullen worden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. Voor normaal gebruik van een auto is een werkend remsysteem noodzakelijk.

Gebrek

Volgens de importeur en de dealergarage is er sprake van een constructieve fout. Normaliter moet de koper bewijzen dat er sprake is van een gebrek en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd. Nu de importeur erkend heeft dat er sprake is van een constructieve fout, zal het bewijzen hiervan geen problemen mogen opleveren. Een constructieve fout is per definitie al aanwezig op het moment van aflevering.  

Rechten bij non-conformiteit

De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen. Als u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wilt verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen. Ook kunt u als de verkoper het gebrek niet verhelpt of wil verhelpen de koop overeenkomst ontbinden.

De verkoper heeft aangeven dat het herstel (vervangen van de remschijven, blokken en lagers) niet langer onder garantie zal worden verholpen. Op grond van de wet heeft u recht op kosteloos herstel. Sterker, nu min of meer vaststaat dat er sprake is van een constructieve fout heeft u recht op herstel van het onderliggende probleem. Mijns inziens kunt u modificatie van het remsysteem afdwingen. U zult de verkoper, importeur en/of fabriek wel een redelijke termijn moeten gunnen voor het onderzoeken en uitvoeren van deze modificatie.

Conclusie

U hoeft een constructieve fout in een auto niet te verwachten. De fabrikant/importeur heeft aangeven dat er sprake is van een constructieve fout en dient dit probleem duurzaam op te lossen. Een modificatie van het remsysteem lijkt de juiste oplossing.

Ik raad u aan om schriftelijk aan de verkoper voor te leggen dat u een oplossing verwacht van het constructieve probleem. Op grond van de wet heeft u recht op kosteloos herstel ex. art. 7:17 jo. 7:21 BW. Door erkenning van de constructieve fout door de importeur, mag u verwachten dat ook de constructieve fout kosteloos wordt opgelost. Als de verkoper het gebrek niet wil of kan verhelpen binnen een redelijke termijn, dan kunt u de overeenkomst ontbinden. U krijgt dan de aankoopsom terug en de verkoper de auto. De kosten voor het gebruik van de auto moeten dan worden berekend volgens de regels bij gedwongen terugname.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u om bemiddeling vragen bij de Bovag en/of het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.
 
Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.