Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Problemen aankoop auto

Vraag gesteld door op 24 augustus 2020

Ik heb twee weken geleden een auto gekocht in Naarden. Tevens heb ik de VW Golf die al vanaf 2013 in ons bezit was en 227000 km had gereden ingeruild. Bij die garage heb ik met drie verschillende auto’s een proefrit gemaakt, uiteindelijk wist ik welke van de drie het moest worden en kwamen we een bedrag overeen wat ik moest bij betalen. Tot zover geen problemen. Tot een week na mijn aankoop, toen belde de autoverkoper op met de mededeling “uw VW Golf heeft motorproblemen, de derde cilinder is stuk”.
Volgens hem moet ik dat geweten hebben, dan kon niet anders. Dit is absoluut niet waar, mijn vrouw en ik hebben met veel plezier zonder problemen met deze auto gereden, nooit iets gemerkt aan de motor. Om mijn woorden kracht bij te zetten vertelde ik hem dat ik voor die tijd eerst nog bij een andere garage in Huizen was geweest, waar ik ook mijn auto als inruil aanbood. Deze autoverkoper wilde echter eerst dat mijn VW Golf eerst werd nagekeken in de garage door monteurs. Uit dat onderzoek bleek dat mijn auto goed werd bevonden en de prijs die ik er voor zou krijgen
was vergelijkbaar met wat hij er voor had gegeven. Verder heeft hij zelf drie keer de tijd gehad om mijn auto tijdens mijn proefrit te controleren, verder dan een keer rond mijn auto te lopen kwam hij niet. Kortom het verbaasd me enorm dat hij vind dat ik informatie zou hebben achter gehouden. Wat geeft U mij als advies, want hij wil geld (€2000) zien of de koop moet teruggedraaid worden. Beiden zie ik niet zitten.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt uw oude auto ingeruild bij de aankoop van uw nieuwe auto. Een week na deze transactie heeft het garagebedrijf u gebeld en in dit gesprek gemeld dat de ingeruilde auto motorproblemen heeft. De garagehouder stelt dat u op de hoogte moet zijn geweest van dit gebrek en wil schadeloos gesteld worden of de inruil ongedaan maken. U stelt geen weet te hebben gehad van dit gebrek en wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Risico
Vanaf het moment van aflevering is het risico van achteruitgang of tenietgaan van de zaak, voor de koper. In dit geval het garagebedrijf wat de ingeruilde auto heeft ‘gekocht’. De kosten voor de reparatie komen dus in beginsel voor rekening van het garagebedrijf.

Conformiteit
De auto moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper hiervan mocht hebben. Als de auto een gebrek heeft en dit gebrek al aanwezig was op het moment van levering, dan kan de koper herstel of vervanging van dit gebrek eisen. De koper moet in dat geval bewijzen dat het gebrek bestaat én dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering.

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht
Als verkoper heeft u een mededelingsplicht. Ook als particuliere verkoper moet u bekende gebreken mededelen aan de (professionele) koper. Als u bekende gebreken niet mededeelt kan de koper de overeenkomst vernietigen op grond van dwaling (art. 6:228 BW). De koper zal dan wel moeten bewijzen dat u bekend was met de gebreken én dat u deze gebreken niet heeft medegedeeld.

De koper heeft een onderzoeksplicht. De koper heeft de mogelijkheid gehad om onderzoek te doen naar het voertuig door een keuring en/of proefrit uit te voeren.

Bij een overeenkomst tussen een professionele handelaar en een consument weegt de verplichting van de professionele handelaar zwaarder dan de plicht van de consument.

Conclusie
Als het garagebedrijf de kosten voor herstel van de ingeruilde auto op u wilt verhalen, zal het garagebedrijf het gebrek moeten bewijzen en moeten bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering. Zonder een technisch expertiseonderzoek zal het lastig zijn om dit aan te tonen. Ook zal het lastig blijken voor de garagist om aan te tonen dat u bekend was met de gebreken aan de auto en u deze mankementen niet hebt medegedeeld.

Ik raad u aan om de aansprakelijkheid voor de reparatiekosten (schriftelijk) af te wijzen en aan te geven dat de bewijslast in dit geval bij de garagehouder ligt. Ook raad ik u aan om de vordering tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling te betwisten.

Eventueel kunt u het onderzoeksrapport van de garagehouder in Huizen toesturen, waaruit u mocht begrijpen dat de auto geen noemenswaardige gebreken had.

Voor meer informatie over het inruilen van een auto, verwijs ik u graag naar onze website.