Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nieuwe tank en coulance, conformiteit?

Vraag gesteld door M.A.P.C.M. de Jong op 21 juli 2020

Wij hebben een auto gekocht enige jaren geleden, auto was toen 1 jaar oud een Citroën grand Picasso 1.2 bij een Citroën dealer in Tilburg. Huidige km stand net geen 80.000, kenteken X, bouwjaar 2015.

Vandaag grote beurt gehad, krijgen mededeling dat er een foutmelding komt van de tank, moet vervangen worden want er zou benzine in de katalysator kunnen komen. Nul verstand van auto's wel van prijs: deze reparatie kost ruim 1.000 euro. Wil graag onze juridische positie weten. Kunnen we beroep doen op coulance of wat men non conformiteit noemt (je mag verwachten dat een tank langer meegaat)?

Verdere info: vorig jaar is de distributieriem onder coulance Citroën vervangen omdat deze zorgde voor vervuiling in het carter en motorstoring aangaf. Mijn aanvullende vraag is nu kan de huidige storing van de auto in het verlengde van dit euvel liggen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto voor een grote beurt aangeboden aan uw garage. De brandstoftank moet vervangen worden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten opzichte van de kosten voor vervanging van de brandstof tank. Ook wilt u graag weten of de reparatie van een jaar eerder (distributieriem) verband houdt met het probleem ten aanzien van de brandstoftank.

Eerdere reparatie

Volgens onze automotive experts is het niet aannemelijk dat de eerder uitgevoerde reparatie verband houdt met de klacht met betrekking tot de brandstoftank. Uit het rapport van de garage blijkt dat een klep in de brandstoftank (bescherming tegen het tanken van de verkeerde brandstof) defect is en dat daarom de brandstoftank moet worden vervangen.  

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Gebrek

Uit het rapport van de garage blijkt dat het productieproces van de brandstoftank door de fabrikant is gewijzigd vanaf een bepaald productienummer. Zolang de auto normaal gebruikt is en normaal onderhoud heeft gehad, hoeft u gelet op de kilometrage en het bouwjaar van de auto, dit gebrek niet te verwachten. Gelet op de aard van het gebrek is het aannemelijk dat de oorzaak van dit gebrek al bestond op het moment van aflevering van de auto. N.B. als de fabrikant het productieproces aanpast en de brandstoftank in uw auto voor deze aanpassing is geproduceerd is het aannemelijk dat het gebrek aanwezig was bij aflevering.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wilt verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.

Conclusie

U hoefde het gebrek niet te verwachten naar de aard van het gebrek, de kilometrage en bouwjaar van de auto. De fabrikant heeft het productieproces aangepast waardoor verondersteld mag worden dat tanks geproduceerd voor die wijziging niet goed functioneerden.

Ik raad u aan om het gebrek aan de verkoper voor te leggen en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Op basis van de beschikbare informatie, voorzie ik daarmee geen problemen. Mocht de verkoper het gebrek niet op eerste verzoek willen verhelpen dan kunt u een technische expertise laten verrichten door een expertisebureau, bijvoorbeeld door DEKRA.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u om bemiddeling vragen bij de Bovag en/of het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.
 
Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.