Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Klacht Dacia reparatie

Vraag gesteld door op 22 juli 2020

Wij hebben in 2016 een nieuwe Dacia Dokker gekocht. De auto is altijd in onderhoud geweest bij een erkende Renault dealer. Na 99.000 km is nu voor de tweede keer om onverklaarbare reden de distributieriem van de auto kapot. Dus 2x na 46.000 km! De onderliggende oorzaak is onduidelijk. De maximale coulance die de Renault dealer kan bieden is 55% op de nieuwe distributieriem.

Wij vinden dit niet redelijk, het lijkt een mankement te zijn waar wij als gebruiker niks aan kunnen doen en wat je ook niet mag verwachten van een nieuwe auto. Kunnen wij van de dealer verwachten dat zij de kosten van de reparatie en het onderzoek volledig vergoeden? Is het de moeite waard om dit (zo nodig) met een klacht bij de BOVAG neer te leggen?

De feiten op een rijtje:

 • 29 februari 2016 hebben wij een nieuwe Dacia Dokker gekocht bij onze Renault dealer;
 • December 2016 de auto heeft een onderhoudsbeurt ondergaan door onze Renault dealer volgens advies (313,-);
 • Omdat onze Renault dealer ging sluiten is de auto hierna in onderhoud gekomen bij een andere Reanault dealer;
 • Oktober 2017 de distributieriem bleek kapot, dit is opmerkelijk na zo’n korte tijd. Er was nog maar 46.000 km mee gereden. De reparatie viel onder de garantie, maar er moest wel verplicht onderhoud worden uitgevoerd (280,-);
 • November 2018  groot onderhoud uitgevoerd aan de auto (846,-);
 • 6 februari 2020  Onderhoud en APK uitgevoerd (907,-);
 • 18 februari Na de onderhoudsbeurt wordt er een rateltje gehoord bij het optrekken, de garage. We zijn teruggegaan naar de garage en ze hebben brandstofleiding en luchtslang vastgezet en gevraagd om aan te kijken;
 • Juli 2020 Door de Lock down/ Covid is er nauwelijks mee gereden. Maar rateltje wordt nog gehoord. Garage constateert nu dat de distributieriem kapot is, na opnieuw 46.000 km, km stand is nu 99.280. Tevens is geconstateerd dat de auto olie heeft verbruikt (1,5L);
 • Er wordt nu twee reparaties voorgesteld door de dealer:
  o   Inlaatkleppen reinigen en motor flushen (500,-) om olieverbruik onder controle te krijgen. Dit wordt gezien als mogelijke onderliggende oorzaak.
  o   Distributieriem vervangen (878,-), dit laatste bedrag is inclusief coulance 55%.

Wij zijn benieuwd naar uw advies.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in 2016 een nieuwe auto gekocht. Een jaar na aankoop moest een probleem met de distributie worden opgelost. Deze reparatie/vervanging is onder garantie uitgevoerd. Onlangs heeft de garage opnieuw een probleem met de distributie geconstateerd. Daarnaast heeft de auto een verhoogd olieverbruik.

De garage stelt voor de distributie nogmaals te repareren/vervangen en de inlaatkleppen te reinigen en motor te flushen zodat het olieverbruik wordt verholpen. De garage is bereid om een gedeelte van de kosten voor distributie voor haar rekening te nemen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de garage. Ook wilt u graag weten of het zinvol is om een klacht in te dienen bij de BOVAG en/of geschillencommissie.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Gebrek

In uw auto wordt gebruik gemaakt van een distributieketting. Een distributieketting kent geen voorgeschreven vervangingstermijn en dient een autoleven lang mee te gaan. Uw auto heeft (meer dan het) voorgeschreven onderhoud gehad. Helaas horen wij vaker dat de motorvervuiling optreedt bij dit type motoren. Gelet op de aard van de gebreken is het aannemelijk dat de oorzaak van dit gebrek al bestond op het moment van aflevering van de auto.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wilt verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.

Conclusie

U hoefde de gebreken niet te verwachten. Helaas komen soortgelijke klachten vaker voor bij het type motor. Ik raad u aan om de verkoper (schriftelijk) aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Gelet op de aard van de gebreken, verwacht ik hiermee geen moeilijkheden. Als de verkoper betwist dat het gebrek al bij aflevering bestond, dan kunt u een technische expertise laten verrichten naar de gebreken.

Hoewel de verkoper formeel is opgehouden te bestaan blijkt uit de feiten en omstandigheden voldoende dat u uw rechten bij non-conformiteit kunt inroepen tegen de dealergarage waar u auto nu in onderhoud is.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de BOVAG en/of het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-confromiteit verwijs ik u graag naar onze website.