Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Leaseprijs verhogen

Vraag gesteld door B. van Middelkoop op 16 juli 2020

De Lease maatschappij stuurt een mailtje dat ze per 1 juli 2020 € 7.95 gaan verhogen doordat de verzekering omhoog gegaan is terwijl we een vaste prijs hebben afgesproken voor 60 maanden. En in m'n contrakt staat bij Art 4: de verzekeringspremie blijft net als de rest van het lease tarief tijdens het contract hetzelfde. En toch krijg ik deze mail. Graag uw advies.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt een vraag over de (voortijdige) beëindiging van de leaseovereenkomst. Bij het aangaan van de overeenkomst is bevestigd door de verkoper dat de leaseovereenkomst na 1 jaar kon worden opgezegd. De vertegenwoordiger heeft bevestigd dat hierover gesproken is, maar weet zich de voorwaarden bij voortijdige beëindiging niet te herinneren. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten opzichte van de verkoper nu u na 2 jaar van de lease overeenkomst af wilt.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van het leasebedrijf is opgenomen dat tussentijdse beëindiging alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van het leasebedrijf. Als er sprake is van voortijdige beëindiging dan zal een beëindigingsvergoeding betaald moeten worden.

Eerder beëindigen

Bij het aangaan van de overeenkomst is u toegezegd dat u de overeenkomst na één jaar zou kunnen beëindigen. Naar mijn mening kan, mits deze toezegging kan worden bewezen, dit worden begrepen als een toezegging om mee te werken aan de beëindiging na verloop van één jaar.

Er is verder niet gesproken over de gevolgen van beëindiging na één jaar. Aangezien er wel een bepaling is opgenomen over voortijdige beëindiging en de wijze waarop de beëindigingsvergoeding in dat geval zal worden berekend, ligt het voor de hand om deze berekening voor de beëindigingsvergoeding aan te houden.

Hoogte beëindigingsvergoeding

Deze vergoeding is volgens de algemene voorwaarden gelijk aan het verschil tussen de verkoopwaarde en de boekwaarde van het voertuig zoals die blijkt uit de administratie van het leasebedrijf, vermeerderd met de beëindigingskosten en de gederfde inkomsten, ten minste 25% van de nog niet vervallen termijnen. De beëindigingsvergoeding is zo blijkt uit de overeenkomst vastgesteld op € 4.000,-. De nog niet vervallen termijnen zouden in uw geval 36 termijnen zijn.  De gederfde inkomsten zullen ten minste worden begroot op 25% van deze nog niet vervallen termijnen, in dit geval € 2004,93. De hoogte van de beëindigingsvergoeding is zodoende ten minste € 6.004,93 vermeerderd met het verschil tussen de verkoop- en de boekwaarde van het voertuig.

Conclusie

De overeenkomst kan worden beëindigd, mits toestemming wordt weggegeven door de leasemaatschappij. De (mondelinge) toezegging dat de overeenkomst na één jaar kan worden opgezegd, moet worden begrepen als een toezegging medewerking te verlenen aan voortijdige beëindiging. U kunt de verkoper, mits u dit kunt bewijzen, hieraan houden. Na voortijdige beëindiging zal een beëindigingsvergoeding moeten worden betaald.

Voor meer informatie over private lease verwijs ik u graag naar onze website.