Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Tweedehands auto gekocht motor kapot

Vraag gesteld door op 3 juni 2020

Wij hebben op 14-03-2020 een auto Citroën DS4 gekocht met 147.559 km bouwjaar 2011. De auto is gekocht bij een Bovag bedrijf naam X voor de prijs van 7.650 euro en wij hebben geen extra garantie gekocht die ons aangeboden werd als zijnde bovag garantie voor de prijs van 700 euro extra. Er is ja een wettelijke garantie die in het burgelijk wetboek staat 17:7 en dat was genoeg voor ons.

Wij hebben met deze auto 1700 km gereden en er waren geen problemen met deze auto en ook geen noemenswaardige olie of koelvloeistof verbruik. Wij rijden op de 22-04-2020 met deze auto op de autoweg en plotseling begint de auto te bokken en stotteren en het toerental neemt af en heb de auto aan de vluchtstrook kunnen parkeren en dit heeft nog geen 1,5 min. geduurd en de motor was ook niet warm geworden en geen waarschuwingslampje brandde er alleen het lampje van de emissie storing.

Wij hebben de auto laten afslepen naar een Citroën dealer in Enschede en deze gaf ons op 25-03 de uitslag dat de vriesdoppen in het blok kapot waren en dat de koelvloeistof zich met de olie vermengd had. Wij hadden hier nog nooit van gehoord en waren volledig verrast.

Ik heb natuurlijk meteen de verkoper van de auto gebeld en hem gevraagd de auto op te halen en deze gaf aan geen autoambulance te hebben en ik heb toen aangeboden de auto dan te brengen en heb dit ook op mijn kosten gedaan a 145 euro en op 29-03 de auto gebracht naar Zutphen en zelfs naar de werkplaats die de verkoper zei waar deze heen moest afgeladen.

De verkoper kan zelf geen auto's repareren en laat dit doen bij bedrijf Y. Ik had dit aangeboden vanwege het feit om voor de verkoper de kosten van reparatie zo laag mogelijk te houden en hun welwillend te zijn en heb ook nog zelf betaald de kosten van de analyse en inspectie van de storing bij de Citroën dealer in Enschede.

De uitslag was dan ook de motor compleet kapot is en er moet een andere motor in. Ik heb hier gisteren 02-05 met de verkoper contact over gehad en het komt erop neer dat zij alleen maar de reparatieuren willen betalen en wij maar de ruilmotor moesten betalen en u begrijpt dat dit niet aan de orde is. Zijn argument was dat de kosten te hoog werden voor hun en hij had al gekeken op de onderdelen.nl site en een gebruikte motor zou tussen de 1500 a 2200 euro kosten en dat was te duur voor hun, maar hij begrijpt niet dat wij 7.650 euro voldaan hebben en nu geen auto ter beschikking hebben en mijn vrouw is zzp verzorgende en heeft een auto nodig voor haar werk, daar wordt even niet bij stilgestaan.

Ik heb op de site van de ANWB gekeken en al verschillende voorbeelden van wat te doen en brieven te sturen en mijn vraag is nu als het kan wil ik de auto weer teruggeven en dat de verkoper het geld weer overmaakt naar ons en dan kunnen wij zo snel mogelijk weer en andere auto zoeken omdat de verwachting is dat hij niet erg coöperatief zal zijn. Kunt u mij aangeven wat de juridische weg is voordat ik naar een advocaat moet stappen. Ik zal de verkoper vandaag al een voorbeeldbrief sturen met de sommatie dat zij met een schriftelijk voorstel komen van hoe zij dit willen oplossen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een auto gekocht. Zonder duidelijke oorzaak begon de motor te stotteren en heeft u de auto af laten slepen naar een dealergarage. De vriesdoppen van de auto bleken kapot waardoor de motor onherstelbare schade heeft opgelopen. De verkoper heeft aangegeven de arbeidsuren te willen betalen, maar dat de kosten voor de vervangingsmotor voor uw rekening komen. De verkoper vindt de kosten voor de vervangingsmotor te hoog. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de kosten voor de vervangingsmotor. Ook wilt u graag weten of u de koop kunt ontbinden. 

Garantie

U bent met de verkoper overeengekomen dat er geen garantie wordt gegeven op de auto. Dit betekent slechts dat er geen aanvullende garantie is overeengekomen. Uw wettelijk recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, blijft bestaan.

Non-conformiteit en consumentenkoop

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Als een product niet voldoet aan die verwachtingen die u op grond van de overeenkomst mocht hebben en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering, moet de verkoper dit gebrek op zijn kosten herstellen. U moet dus bewijzen dat het product een gebrek heeft dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al bestond toen u de auto kocht. Bij een koopovereenkomst tussen een consument en een bedrijf wordt verondersteld dat het gebrek al aanwezig was op het moment van levering, als het gebrek in de eerste zes maanden na aflevering zichtbaar wordt.

Het gebrek

Vriesdoppen hebben als functie uit te springen bij bevriezing van de motor om te voorkomen dat het motorblok stuk gaat. Bij voorgeschreven onderhoud en gebruik van de juiste vloeistoffen zouden de vriesdoppen een autoleven lang mee moeten gaan. U hoefde niet te verwachten dat de vriesdoppen kapot zouden gaan binnen 1,5 maand na aankoop. Gelet op het rechtsvermoeden bij consumentenkoop, zal de verkoper moeten bewijzen dat het gebrek nog niet bestond toen de auto werd afgeleverd.

Ontbinden

U kunt de overeenkomst pas ontbinden als de verkoper niet aan zijn verplichting tot herstel heeft voldaan of heeft aangegeven hier niet aan te zullen voldoen. U zult de verkoper dus eerst in de gelegenheid moeten stellen om de gebreken te verhelpen, voordat u de koop kunt ontbinden. Na ontbinding heeft u recht op teruggave van de koopprijs, eventueel verminderd met een gebruiksvergoeding en heeft de verkoper recht op teruggave van de auto.

Conclusie

Alleen als de verkoper kan bewijzen dat de gebreken nog niet bestonden op het moment van levering, zult u de kosten voor reparatie moeten betalen. Ik raad u aan om de verkoper schriftelijk aan te spreken tot herstel van de motor (volledig) op zijn kosten. Als de verkoper vervolgens aangeeft dat herstel gelet op de kosten niet van hem gevergd kan worden, heeft u op grond van art. 7:22 lid 1 sub a jo. 7:21 BW het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Mocht u er onderling niet uitkomen dan kunt bemiddeling van de BOVAG vragen en/of het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Graag verwijs ik u naar het stappenplan bij klachten na aankoop op onze website.