Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboetes Zwitserland

Vraag gesteld door op 8 mei 2020

Onlangs ontving ik een aantal verkeersboetes uit Zwitserland van afgelopen zomer. Dien ik ze te betalen? Ik wil de boetes negeren, ik vind de bedragen belachelijk. Ik kwam dit tegen op de site van anwb, klopt dit nog? Als ik niet betaal, wordt ik niet gedwongen mits ik Zwitserland betreed. Ik heb daar in de toekomst niets meer te zoeken.

Zie hieronder:

Bilateraal Verdrag

Tussen Zwitserland en en Nederland bestaat er slechts een bilateraal verdrag tot uitwisseling van persoons- en kentekengegevens. Anders dan het ’Kaderbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie’ zullen desbetreffende verkeersboetes niet worden overgedragen.

Vorenstaande neemt niet weg dat u wel degelijk gehouden bent een verkeersboete uit Zwitserland te voldoen. Indien u dit nalaat, zal de boete uiteindelijk hoger uitvallen. Alleen in het geval u zich in Zwitserland begeeft kunnen de autoriteiten dwingen tot betaling van de boete.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een aantal verkeersboetes ontvangen uit Zwitserland. Uw vraag is of u deze dient te betalen nu u niet van plan bent om nog een keer naar Zwitserland te gaan.

Heeft u een verkeersovertreding begaan en ontvangt u hiervan een boete dan dient u deze te betalen. Tenzij u een gegronde reden heeft om hiertegen bezwaar te maken. Een reden zou kunnen zijn dat u daar (aantoonbaar) niet bent geweest.
Zwitserland heeft het 'Kaderbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie' niet ondertekend. Dat betekent dat verkeersboetes niet worden overgedragen aan het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).

De Zwitserse autoriteiten kunnen wel de boetes via een incassobureau proberen te innen. Houdt u er rekening mee dat de boetes dan flink worden verhoogd. Meer informatie over verkeersboetes uit Zwitserland vindt u op onze website.