Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Lekkage via ventielgat lichtmetalen velg

Vraag gesteld door J. Dijkhuis op 17 april 2020

In 2017 heb ik een nieuwe Ford Focus gekocht voorzien van het TPMS-systeem. In de herfst van dat jaar heb ik bij een bandenfirma vier nieuwe lichtmetalen velgen met winterbanden aangeschaft die zijn uitgerust met sensoren voor het TPMS-systeem.

Onlangs meldde dit systeem dat één van deze banden behoorlijk spanningsverlies had. De betreffende bandenfirma constateerde dat er lucht ontsnapte via de zijkant van het ventiel. De oorzaak bleek oxydatie in het ventielgat van de velg te zijn. Dat bevreemdde mij zeer, daar ik de wielen 3 winters nauwelijks heb gebruikt. De bandenfirma vond echter dat de kosten van de reparatie (een nieuw ventiel) voor mij waren.

Mijn vraag is of dat een reële zaak is. Mijns inziens mag een nieuwe lichtmetalen velg na zo'n korte tijd en weinig gebruik niet een dergelijk gebrek vertonen. Gaarne verneem ik uw standpunt in deze.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een auto met een TPMS-systeem. U heeft uw winterbanden laten plaatsen op een aparte set lichtmetalen velgen. Onlangs heeft het TPMS-systeem een aanzienlijk spanningsverlies gemeld bij één van de banden. De oorzaak was oxidatie van het ventielgat. De verkoper van de velgen heeft aangegeven dat de kosten voor het vervangen van het ventiel, voor uw rekening zouden komen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van deze kosten.

Conformiteit

U heeft  recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het soort product en de betaalde prijs. U zult als koper moeten bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment dat u de auto kocht en dat u het gebrek niet hoefde te verwachten.

Aard van het gebrek

Het ventiel moet worden vervangen door oxidatie van het ventielgat. Het ventielgat is onderdeel van de velg. Het ventielgat behoort niet te oxideren. Volgens onze automotive experts, hoeft u oxidatie van het ventielgat niet te verwachten. Oxidatie van het ventielgat doet vermoeden dat de velgen niet goed zijn afgewerkt en dat dit gebrek dus al bestond op het moment van aflevering. Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat de oxidatie het gevolg is van onjuist gebruik.

Rechten bij non-conformiteit

Bij non-conformiteit kan de koper van de verkoper o.a. kosteloos herstel of vervanging eisen. Naast de kosteloze vervanging van de velg, komt ook de gevolgschade voor vergoeding door de verkoper in aanmerking. Dit laatste omdat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming. De verkoper moet bovendien de vervanging binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Conclusie

Dat de kosten van het ventiel en de  vervanging van de velg(en) voor uw rekening zouden komen is niet redelijk. Ik raad u aan de verkoper aan te spreken tot kosteloze vervanging van de velg en het plaatsen van een nieuw ventiel als aanvullende schadevergoeding.

Let er op dat er een aanmerkelijke kans bestaat dat soortgelijke problemen zich zullen voordoen met de overige velgen. Mocht u er onderling niet uitkomen en is de verkoper aangesloten bij de Bovag, dan kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u deze inschakelen.

Voor meer informatie over klachten na aankoop verwijs ik u naar onze website.