Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waterlekkage

Vraag gesteld door op 18 maart 2020

We hebben een Skoda Octavia bj 2014 165000 km zonder garantie gekocht. Nu zagen we na 2 weken dat deze waterlekkage heeft via het panoramadak. Kan ik verwachten dat de auto leverancier dit voor rekening neemt want er zit roest onder waardoor er ook lakschade is?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht zonder garantie. Tijdens regenval is gebleken dat het panorama dak lekt. Bij de aansluiting van de rubbers op de carrosserie heeft u roestschade ontdekt. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de kosten voor herstel van de lekkage en de roestschade. De verkoper heeft aangeboden de koopprijs met € 100,- te verminderen en de rubbers voor u kosteloos te vervangen.

Conformiteit

U heeft op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Het product moet de eigenschappen hebben die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, is afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en de prijs. Van een auto mag worden verwacht dat deze waterdicht is.

Bewijs

De koper moet in beginsel bewijzen dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die men daarvan mag hebben en dat het gebrek al bestond op het moment van levering. Bij een consumentenkoop hoeft de koper niet te bewijzen dat dit gebrek al bestond bij levering als het gebrek zichtbaar wordt in de eerste 6 maanden na aankoop. De verkoper moet dan aantonen dat het gebrek niet toen al aanwezig was.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben en het gebrek al bestond bij levering, kan de koper o.a. kosteloos herstel eisen.

Onderzoeksplicht

De koper moet (zeker bij) de koop van een occasion onderzoeken of het product voldoet aan zijn verwachtingen. Voor de lekkage geldt dat de onderzoeksplicht niet zo ver gaat dat u de auto moest controleren dat deze waterdicht was. Voor wat de lak- en roestschade betreft is het van belang in hoeverre deze schade zichtbaar was op het moment dat u besloot de koopovereenkomst aan te gaan.

Conclusie

De koper moet het gebrek kosteloos verhelpen. Dit wil zeggen dat de verkoper moet zorgen dat de lekkage problematiek op een duurzame manier wordt hersteld. Naar mijn mening is het vervangen van de rubbers een voldoende duurzame oplossing voor de problematiek. De lak- en roestschade is waarschijnlijk het gevolg van de kapotte rubbers. Deze vervolgschade had u (mogelijk) echter al kunnen opmerken vóór het sluiten van de overeenkomst. Herstel van deze schade kunt u alleen eisen op grond van non-conformiteit, als deze schade niet zichtbaar was op het moment van aankoop.

Voor meer informatie over klachten na aankoop verwijs ik u naar onze website.