Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recht op vervanging versnellingsbak op kosten van garage?

Vraag gesteld door op 17 februari 2020

In juli 2017 heb ik een nieuwe Renault Kadjar gekocht. De auto heeft een automatische versnellingsbak en heeft op dit moment 65.000 km gereden. De laatste maanden van 2019 begon het me steeds meer op te vallen dat de auto schokkerig rijdt. Op een gegeven moment maakte zelfs de bijrijder opmerkingen over het onrustige rijden van de auto.

Op 22 november 2019 is de auto naar de garage geweest voor regulier onderhoud. Bij het bezoek aan de garage heb ik melding gemaakt van het schokkerige rijden. Bij het ophalen van de auto werd verteld dat de problemen veroorzaakt zouden worden door een vervuilde motor. Dit kon opgelost worden door het inwendig reinigen van de motor. De Renault-dealer heeft voorgesteld dit te laten uitvoeren. Dit is uiteindelijk uitgevoerd op 3 januari.

Na een week met de auto te hebben gereden ben ik op vrijdag 10 januari terug geweest bij de garage, omdat ik geen verbetering bemerkte. Bij de garage heb ik samen met het hoofd van werkplaats een stuk gereden. De conclusie van de medewerker was al snel dat het reinigen niet de oplossing was en dat er naar de versnelling gekeken moest worden. Hiervoor zou de auto een aantal dagen naar de garage moeten voor nader onderzoek.

Maandag 7 februari heb ik de auto bij de garage gezet voor nader onderzoek. In de middag werd ik al gebeld met de mededeling dat het probleem inderdaad in de versnellingsbak zit en dat deze in zijn geheel vervangen moet worden. De garage stelde voor deze vervanging uit te voeren met een commerciële korting van 80%. Een coulance omdat de garantie is verlopen. Dit zou echter betekenen dat er nog een bedrag van bijna € 2.000, - door mij betaald zou moeten worden.

Dinsdag 8 februari heb ik nogmaals overleg gehad met de garage, omdat ik van mening ben dat er een ondeugdelijk product is geleverd. De garage heeft daarop een voorstel gedaan om de commerciële bijdrage te verhogen naar 90%. Ik heb gevraagd dit voorstel schriftelijk te bevestigen. Het voorstel is vastgelegd in een offerte voor een bedrag van € 939,31 incl. btw. De garage doet dit voorstel gestand tot 29-02-2020.

Op 15 februari heb ik schriftelijk gereageerd naar mijn Renault-dealer. Ik ben nog steeds van mening dat er een ondeugdelijk product is geleverd waar ik niet voor hoef op te draaien, ook al is de garantie van twee jaar verlopen. Ik ga ervan uit dat de reparatie (het vervangen van de versnellingsbak en bijkomende kosten) zonder verrekening wordt uitgevoerd.

Maandag 17 februari ontving ik van Renault de volgende reactie:

[begin reactie] Hierbij reageren wij op uw schrijven d.d. 15 februari 2020. Wij zijn met u van mening dat de versnellingsbak van uw auto niet de levensduur heeft gehaald die u daarvan mag verwachten. Dat is ook de rede dat wij u een voorstel hebben gedaan waarbij wij in redelijkheid rekening hebben gehouden met de genoten gebruiksperiode en de verlenging van de economische levensduur van het product.

Wij zijn dan ook van mening dat wij een passend voorstel hebben gedaan en vernemen graag of u een afspraak wilt maken voor het uitvoeren van de reparatie.
[einde reactie]

Is het werkelijk zo dat de garage een passend voorstel doet en ik mij moet schikken in het voorstel voor reparatie met een commerciële bijdrage van 90%?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Antwoord d.d. 18 februari 2020:

De automatische versnellingsbak van uw Renault Kadjar (juli 2017/65.000 km) is defect en dient te worden vervangen. De Renault-dealer wijst u erop dat de fabrieksgarantie reeds verstreken is, maar biedt - na uw aandringen - uit coulance aan om uiteindelijk 90% van de reparatiekosten voor haar rekening te nemen. U vraagt zich af dit redelijk is.

Levensduur versnellingsbak

Bij normaal gebruik en regulier onderhoud van de auto mag u zeer zeker een langere levensduur van de automatische versnellingsbak verlangen dan 2,5 jaar of 65.000 km.

Non-conformiteit (art 7:17 BW)

De versnellingsbak is ondeugdelijk en niet geschikt voor normaal gebruik van de auto. Derhalve voldoet de auto zodoende niet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst, derhalve is er sprake van non-conformiteit.

Terug naar verkoper

Voor een beroep op non-conformiteit dient u als consument de verkoper (Renault-dealer) in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen. Laat u dit na dan verspeelt u zodoende uw rechten. 

Ingevolge van art 7:21 lid 2 BW komen de kosten van vervanging van de versnellingsbak voor rekening van de verkoper. Het Europees Hof van Justitie (HvJ) heeft dit in het Quelle-arrest bevestigd.

Rechtsbijstand

Beschikt u over rechtsbijstand? Schakel deze in mocht u er met de dealer in een impasse geraken.

Geschillencommissie 

Geschillen met een BOVAG aangesloten autobedrijf kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.

Reactie lid op 26 februari 2020:

Goedendag Michiel, 

Wij hadden eerder contact naar aanleiding van mijn vraag over het vervangen van een versnellingsbak. Na telefonisch overleg stuurde jij mij een verwijzing naar twee wetsartikelen. Deze heb ik gebruikt in een brief naar de dealer van de auto. Deze brief is als bijlage gevoegd bij dit bericht.

Renault heeft mij de volgende reactie gestuurd:

[begin reactie] Hierbij reageren wij op uw schrijven d.d. 22 februari 2020.
 
Wij delen inderdaad uw mening dat de automaat niet de verwachte levensduur heeft gehaald. Wij delen echter niet uw mening dat de technische levensduur van een automaat gelijk moet zijn aan de gebruiksduur van de auto. In een automatische versnellingsbak zitten koppelingen en overbrengingen die wel degelijk aan slijtage onderhevig zijn. Het vervangen of reviseren van een automatische versnellingsbak is dan ook zeker geen uitzondering in het leven van een auto, hetgeen ook mag blijken uit het feit dat er vele bedrijven zijn die gespecialiseerd zijn in dergelijke werkzaamheden. 

Bij onze beoordeling gaan wij uit van een verwachte levensduur van de automaat. Uitgaande van een levensduur van 200.000 kilometer en uw huidige kilometerstand van 65.000 kilometer mogen wij stellen dat de automaat 65.000 / 200.000 X100% = 32.5% van de verwachte levensduur heeft gehaald. Op die basis zou een eigen bijdrage van 32.5% van u als klant te onderbouwen zijn. Uit commercieel oogpunt hebben wij gemeend een voorstel te moeten doen met slechts een eigen bijdrage van 10%.

Uitgaande van bovenstaande onderbouwing zijn wij van mening dat wij een meer dan redelijk voorstel hebben gedaan en zien dan ook geen aanleiding om hier van af te wijken. 

Als reactie op uw aansprakelijkheidstelling willen wij aangeven dat het coulanceaanbod onverplicht en vrijblijvend is gedaan, met als uitgangspunt dat de reparatie op korte termijn plaats zal vinden. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor kosten die voort zouden kunnen vloeien uit het niet tijdig uit laten voeren van de voorgestelde reparatie. [einde reactie]

Beantwoord door ANWB-Expert Michiel op 2 maart 2020:

Bij beantwoording van uw vraag ben ik ervan uitgegaan dat u de auto destijds als consument heeft aangeschaft. Mocht u de auto zakelijk hebben aangeschaft dan zou ik het huidige aanbod van 90% coulance onverwijld accepteren.

Mocht u de auto als consument hebben aangeschaft dan blijf ik erbij dat in casu de verkoper de volledige reparatiekosten voor haar rekening dient te nemen ingevolge de eerdergenoemde wetsbepalingen en het Quelle-arrest.

Voorts zou Renault NL en/of de Renault-dealer eens mogen uitleggen in welk opzicht u vermeend ongerechtvaardigd verrijkt (art 6:212 BW) zou worden, indien vervanging van de automaat kosteloos zou geschieden. De auto met een nieuwe versnellingsbak zal per definitie geen hogere dagwaarde c.q. inruilwaarde opleveren.

Geschillencommissie

De dealer in kwestie dient met gesloten beurs de automatische transmissie te vervangen. Wanneer u deze zaak ter beoordeling aan een rechter of de Geschillencommissie Voertuigen zal voorleggen, ben ik met de grootst mogelijke zekerheid ervan overtuigd, dat de dealer veroordeeld zal worden tot volledige vergoeding.

Reactie lid op 13 maart 2020:

Goedendag Michiel, 

Met voldoening laat ik je graag weten dat Renault het vervangen van de versnellingsbak geheel kosteloos gaat uitvoeren.

In mijn laatste bericht aan Renault heb ik ze laten weten dat ik de reparatie aan de auto wil laten uitvoeren op basis van het aanbod om mijn rechten daarop niet te verliezen. Daarbij heb ik aangegeven het geschil te willen voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Renault heeft als reactie contact opgenomen met mij. Er is een afspraak gemaakt voor de vervanging van de versnellingsbak. Renault zou bij betaling op de factuur willen vermelden dat deze onder protest is betaald. Tegelijkertijd werd mij verzocht nog even geen melding te maken bij de geschillencommissie omdat ze nog in gesprek waren met Renault Nederland over de vergoeding van de laatste 10%. Bijzonder dat ze mij daar niet in hebben meegenomen.  

Nu werd ik afgelopen woensdag door de garage gebeld met het verhaal dat er overleg was geweest met de afdeling aftersales etc. etc. en dat ze gezien de relatie en de hoge kosten van de reparatie en ook belangrijk, dat ze niet naar de geschillencommissie willen, hebben besloten de laatste 10% voor hun rekening te nemen. 

Op zich eind goed, al goed. Het loont dus absoluut om de discussie aan te gaan. Tegelijkertijd is het uitermate vreemd dat de professionele partij zo met haar klanten omgaat. 

Jij in ieder geval bedankt voor de informatie, snelle reactie en ondersteuning in deze zaak.