Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Olieverbruik dieselmotor D4 Volvo

Vraag gesteld door op 7 maart 2020

Mijn Volvo S60 d4 (maart 2014, 78.000 km) verbruikt veel olie. Eerst heeft de dealer onder coulance het inlaatspruitstuk vervangen, zonder dat het probleem daarmee werd opgelost.

Na enkele gerichte olieverbruiksmetingen in opdracht van Volvo Nederland liggen er nu 2 opties voor: revisie van de motor gericht op het wegnemen van de lekkage van een van de cilinders of het plaatsen van een vervangingsmotor. de 1e optie zou ca € 9500 moeten kosten, de 2e ruim € 10.000. De dealer is in overleg met Volvo Nederland over een eventuele coulanceregeling. In 2 eerdere vergelijkbare gevallen kreeg de klant 30% van de kosten in rekening gebracht.

Ik vind een dergelijke storing die kennelijk bij deze motor vaker voorkomt bij deze kilometerstand niet normaal, en de reparatiekosten al helemaal niet. Wat vindt u en wat raadt u mij aan?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw auto verbruikt (te) veel olie. De dealer/importeur heeft onlangs het inlaatspruitstuk vervangen, maar dit heeft het probleem niet opgelost. Volgens de dealer/importeur kan het probleem worden verholpen door het plaatsen van een vervangingsmotor of door een revisie. De kosten hiervoor zijn begroot op ongeveer € 10.000,-. De verkoper is in overleg met de importeur voor een coulance regeling. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de reparatiekosten.

Coulance

Een coulance-regeling houdt in dat een partij toezegt iets te doen zonder daartoe verplicht te zijn en zonder daarvoor een tegenprestatie te kunnen vragen. Als een partij verplicht kan worden iets te doen is er dus geen sprake van coulance, maar van het uitoefenen van een recht.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, is afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto.

Aard van het gebrek

De auto verbruikt te veel olie door een inwendige motorlekkage. De motor van uw auto behoort een autoleven lang (10 jaar) mee te gaan. Van een dieselmotor mag bovendien worden verwacht dat de motor ten minste 200.000 km meegaat. Bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift, hoeft u niet te verwachten dat de motor niet naar behoren werkt.

Non-conformiteit

De aard van de klacht doet vermoeden dat het gebrek al aanwezig was toen u de auto kocht. Als vaststaat dat (de oorzaak van) het gebrek al bestond bij levering heeft u recht op kosteloos herstel van dit gebrek.

Conclusie

Ik raad u aan de verkoper aan te spreken op grond van non-conformiteit. U moet de verkoper in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Op grond van de wet zal de reparatie of vervanging voor u kosteloos en binnen een redelijke termijn moeten worden uitgevoerd. Als de verkoper kan aantonen dat het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onderhoud, zult u de kosten voor reparatie moeten dragen. In dat geval zou de verkoper u uit coulance tegemoet kunnen komen in de kosten.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website. Hier vindt u ook modelbrieven die u kunt gebruiken om de verkoper aan te spreken.