Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Leverancier krijgt korting op auto-onderdelen

Vraag gesteld door D. Buwalda op 19 maart 2020

Mijn linkse zijspiegel glas wordt er door iemand anders uitgereden. Ik laat mijn garage een nieuw spiegelglas bestellen. Ik ontdek dat mijn garage een korting van 70% krijgt van z'n leverancier, maar de garage berekent aan mij de brutoverkoopprijs zonder korting. Mag dit zo maar? Wat is hiervoor geregeld?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft u auto ter reparatie aangeboden aan uw garage. De prijs op de u toegestuurde factuur is naar uw mening erg hoog. U heeft ontdekt dat het vervangen onderdeel tegen een fractie van de prijs kan worden gekocht. U wilt graag weten of u gehouden bent de factuur te betalen of dat u aanpassing van de factuur kunt vorderen.

Prijs van het onderdeel

In principe mag een garage bepalen tegen welke prijs een bepaald onderdeel wordt aangeboden. Dat er een verschil bestaat tussen de inkoop- en verkoopprijs is opzichzelfstaand niet verwonderlijk. Een eventuele korting is afhankelijk van inkoopvolume en de relatie met de toeleverancier. Er bestaat geen verplichting voor een verkoper om verkregen kortingen door te berekenen aan de eindgebruiker. Desondanks is het prijsverschil in dit geval erg groot.

Prijs van de dienst

Het is mij opgevallen dat de garage geen prijs heeft genoemd voor het plaatsten van het nieuwe onderdeel, het zogenoemde arbeidsloon. Het lijkt erop dat uw garage de prijs van de arbeidskosten verdisconteerd heeft in de productprijs. Het gemiddelde uurloon bij een garagebedrijf ligt tussen de 70 tot 100 euro inclusief btw. Op grond van de wet heeft uw garage wel de plicht om te verantwoorden op welke manier hij de opdracht heeft uitgevoerd en welke kosten hij aan u doorberekend.

Conclusie

U kunt geen aanspraak maken op eventuele kortingen die de garage heeft gekregen. Wel kunt u vragen aan de garage om de factuur verder te specificeren, zodat duidelijk is wat de kosten waren voor het product en wat de kosten waren voor het plaatsen hiervan. Gelet op de gemiddelde kosten voor arbeid, verwacht ik dat het totale factuurbedrag gelijk zal blijven.

U kunt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen, waarbij u aangeeft dat u de gerekende productprijs buitensporig hoog vind. Gelet op het voorgaande acht ik de kans gering dat de commissie u dan in het gelijk stelt.

Voor meer informatie over klachten na reparatie verwijs ik u graag naar onze website.