Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Versnelling vw Up

Vraag gesteld door op 5 maart 2020

Twee weken terug vw Up van 2014 met 24000 km gekocht zonder aanvullende garantie. Nu blijkt het schakelen in 1 en vooral achteruit moeizaam en gepaard gaan met geluid. De garage stelt nu voor het schakelaslichaam te vervangen maar geven geen garantie dat het opgelost is. Arbeidsloon is voor hun rekeningen de schakelas voor ons.

Omdat ze geen garantie geven voor het probleem breng ik de auto het liefst terug en de koop ontbinden (overeenkomst). Ook was er schade aan de auto deze hebben ze gedeeltelijk gespoten. Hoe nu verder?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht. De auto heeft enkele gebreken. U wilt graag weten of u de koop kunt ontbinden, omdat u geen vertrouwen heeft in de door de verkoper geboden oplossing.

Ontbinden koopovereenkomst

Als een product een gebrek heeft dat u niet hoefde te verwachten, kan de koopovereenkomst niet direct worden ontbonden. Het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, ontstaat pas nadat aan een aantal voorwaarden is voldaan. U kunt pas ontbinden als herstel of vervanging onmogelijk is of niet van de verkoper gevergd kan worden. Als de verkoper het herstel niet binnen een redelijke termijn zou uitvoeren, bent u ook bevoegd de overeenkomst ontbinden.

Kosten voor herstel bij non-conformiteit

Op grond van de wet heeft u recht op kosteloos herstel van het gebrek. U zult in beginsel wel moeten bewijzen dat het gebrek al bestond toen u de auto kocht. Als er sprake is van een consumenten koop bestaat tot de eerste 6 maanden na aankoop het vermoeden dat het gebrek al bestond op het moment van levering. In dit geval zal de verkoper dus moeten bewijzen dat het gebrek niet al bestond toen u de auto kocht.

Conclusie

U kunt de overeenkomst nog niet ontbinden. U moet de verkoper in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. De verkoper moet op grond van de wet dit herstel kosteloos voor u uitvoeren, tenzij hij bewijst dat het gebrek door u toedoen is ontstaan.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.

Als u er onderling niet uitkomt en de verkoper is aangesloten bij de Bovag, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kunt u deze inschakelen.