Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie roetfilter

Vraag gesteld door H.W. Teunissen op 22 februari 2020

Ik heb een auto met 6 maanden Bovag garantie gekocht. De auto is nu twee keer bij de garage geweest omdat het roetfilter blijft genereren. Tijdens de tweede reparatie is het roetfilter vervangen voor een nieuwe bij een km stand van 193000. Dit filter zou eigenlijk pas bij 240000 vervangen hoeven worden zeiden ze. Daarom wil de garage dat ik een deel van het filter meebetaal. Nl 2/3 van de aanschaf van het filter €200,00. Arbeidsloon is voor rekening garage.

Mijn vraag: is dit een reël aanbod aangezien dit onderdeel binnen de garantie stuk ging. Zij hebben het ook over een slijtage onderdeel. Wat wel jammer is is dat het probleem nog niet is verholpen. De auto genereert nog steeds tijdens elke rit. Wat kan lijden tot grote motor problemen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht met 6 maanden Bovag garantie. Na een foutmelding heeft u de auto ter reparatie aangeboden aan de verkoper. Uiteindelijk heeft de verkoper besloten het roetfilter te vervangen. De verkoper stelt dat, omdat het filter volgens voorschrift nog niet vervangen moest worden en het een slijtage onderdeel betreft, de reparatie niet (geheel) onder de Bovag garantie valt. Het voorstel van de garage is dat u 2/3 van de kosten voor het onderdeel voor uw rekening neemt. De overige kosten draagt de garage. U wilt graag weten of u het aanbod van de garage moet accepteren. De klacht is nog niet verholpen.

Bovag garantie

Bij de koop van uw auto bent u de Bovag garantie van 6 maanden overeengekomen met de verkoper. Op grond van art. 2 van Bovag garantievoorwaarden valt herstel van gebreken die (nog) niet waarneembaar waren en het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode zijn ontstaan onder de garantie.

Uitgesloten van de garantie zijn de reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarbij het gebrek het gevolg is van een gebrekkige onderhoudsbeurt bij aflevering.

Gebrek onbekend

Wat het gebrek veroorzaakt, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het gebrek is ontdekt binnen de garantietermijn. Of het gebrek is ontstaan kort na de koop of al aanwezig was maar nog niet was ontdekt maakt voor de aanspraak op herstel onder garantie geen verschil.

Er is geen sprake van een vervanging bij een normale gebruikelijke onderhoudsbeurt. Na de onderhoudsbeurt bij aflevering mag u verwachten dat u in ieder geval meer dan 10.000 km kunt rijden zonder dat normaal gebruikelijk onderhoud noodzakelijk is.

Conclusie

Op grond van de Bovag garantievoorwaarden moet de verkoper gebreken aan de auto binnen de garantietermijn op zijn kosten herstellen. Het vervangen van het roetfilter heeft geen effect gehad op de klacht. De verkoper kan het oude roetfilter terugplaatsen of als hij verwacht dat deze vervanging onderdeel vormt van de oplossing van het gebrek het onderdeel voor zijn rekening laten zitten.

Ik raad u aan om de auto ter reparatie aan te bieden aan de verkoper en deze pas terug te nemen als het probleem werkelijk is opgelost. Dan zal ook blijken of het roetfilter onderdeel van het probleem was en derhalve onder garantie moest worden vervangen, of dat het oude roetfilter kan worden teruggeplaatst.

Voor meer informatie over garantie verwijs ik u graag naar onze website.