Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie en reparatie

Vraag gesteld door op 16 februari 2020

Met interesse heb ik het artikel over autogarantie in Kampioen nr. 2 gelezen. Ik heb hierover de volgende vraag. In augustus 2017 heb ik bij een Peugeotdealer een nieuwe Peugeot 3008 gekocht. Na drie maanden begonnen de eerste problemen met de auto. Deze storing werd verholpen maar nadien stapelden de storingen zich op. De dealer heeft telkens de storingen verholpen of proberen te verhelpen maar telkens kwamen er andere storingen bij of leefden oude storingen weer op of waren oude storingen toch niet verholpen.

Inmiddels is de auto 17 keer (in twee en een half jaar) naar de dealer gebracht voor het repareren van veel storingen. Regelmatig heb ik de auto naar de dealer gebracht voor het repareren van meerdere storingen tegelijk. Inmiddels zijn diverse onderdelen al vervangen maar de problemen zijn nog steeds niet voorbij. De dealer heeft voor het verhelpen van deze storingen nimmer kosten in rekening gebracht ook al is inmiddels de garantietermijn van twee jaren verstreken. Voordat de garantietermijn was verstreken heb ik overigens de dealer per aangetekende brief gewezen op de legio storingen en op het feit dat op dat moment niet alle storingen waren verholpen.

Afgelopen woensdag heb ik de auto wederom bij de dealer opgehaald voor het laten repareren van een tweetal storingen en merkte ik direct bij thuiskomst weer een storing. Na onderzoek bleek de auto naast deze storing nog vijf andere storingen te hebben. Daarvoor ga ik de dealer morgen weer bellen.

Mijn vraag is echter, hoe nu verder. Welke juridische mogelijkheden heb ik op dit moment om tot een oplossing te komen. Ik ben er ondertussen wel klaar mee. Graag verneem ik van u welke juridische mogelijkheden ik op dit moment heb.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In augustus 2017 heeft u van de Peugeot-dealer een nieuwe Peugeot 3008 geleverd gekregen. Al na drie maanden tot nu aan toe kampt de auto met extreem veel storingen. Inmiddels heeft de dealer al 17 repatiepogingen ondernomen om de gebreken te verhelpen, evenwel zonder het gewenste resultaat. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Non-conformiteit art 7:17 BW

We hebben hier van doen met een schoolvoorbeeld van non-conformiteit, waarbij de auto voortdurend kampt met vele storingen, zodat de auto niet geschikt is voor normaal gebruik, en de auto zodoende niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst.

Terug naar verkoper

Voor een beroep op non-conformiteit is het essentieel dat u uw verkoper in de gelegenheid stelt het gebrek c.q. gebreken te herstellen. U verspeelt anders uw rechten.

Ingevolge art 7:21 lid 3 BW dient de verkoper de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen, zonder ernstige hinder/overlast voor de koper. Het moge duidelijk zijn dat de dealer in casu hier niet aan heeft voldaan.

Voorts heeft prof.mr. Marco Loos (UvA) gesteld dat een verkoper twee a drie herstelpogingen toekomt om het product in orde te maken, bij gebreke waarvan u als consument recht heeft op vervanging c.q. ontbinding van de koopovereenkomst.

Vervanging

In eerste instantie is vervanging de meest voor de hand liggende oplossing. In beginsel dient vervanging te geschieden zonder dat u als consument hierbij u portemonnee trekt dit ingevolge het Quelle-arrest van het Europese Hof van Justitie.

Rechtsbijstand

Mocht u over rechtsbijstand beschikken, schakel deze dan direct in.

Geschillencommissie

Mocht u net over rechtsbijstand beschikken, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen op grond van non-conformiteit. Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.