Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

CO2 uitstoot

Vraag gesteld door H.J. van Dijk op 16 februari 2020

Wanneer de snelheid op 120/130 km/u wegen wordt teruggebracht naar 100 km/u dan zal m.i. de reistijd van dat verkeer met 10 a 15% toenemen en daarmee ook de verkeersdichtheid. Daar staat dan een brandstofbesparing tegenover van ca 5%. M.a.w. de CO2 uitstoot zal per m3 toenemen. Hoe kan een regering een onaangenaam besluit nemen wat averechts werkt?

Natuurlijk hebben ook echte verkeersdeskundigen er naar gekeken en die zeggen ook dat de verkeersdichtheid zal toenemen maar dat dat geen probleem is omdat bij lagere snelheid ook de wegcapaciteit toeneemt.

Dat klopt natuurlijk wel maar de maximale capaciteit behaal je door in de file te staan en wie wil dat nu? M.i. moet de regering nog een goed nadenken en alles nog eens door (laten) rekenen.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U geeft aan dat de overheid nog eens goed moet (laten) narekenen of de verlaging van de maximum snelheid daadwerkelijk het gewenste effect zal bereiken namelijk vermindering van CO2-uitstoot.

Uw verzoek heb ik besproken met onze belangenbehartiger en verkeerskundige en we kunnen zeggen dat de door u berekende effeecten vanuit de theorie juist zijn beredeneerd. Het is echter de vraag in hoeverre de praktijk dit zal uitwijzen. Op drukke wegen verandert er mogelijk (nagenoeg) niets in de verkeerssituatie omdat overdag de verkeersdrukte doorgaans de beperkende factor is en niet de snelheidslimiet. Voor rustige trajecten geldt uw inschatting wel omdat daar overdag voldoende ruimte is om 130 km/uur te rijden.

Wat de discussie extra ingewikkeld maakt, is dat milieu-effecten lastig meetbaar zijn. En ook is het nog moeilijk om gemeten effecten aan de juiste oorzaken te koppelen. Voor het doen van betrouwbare uitspraken is daarom langere tijd nodig.

Over het werkelijk effect van de snelheidsverlaging hebben ook wij onze twijfels maar het creëert in ieder geval op korte termijn ruimte voor het uitvoeren van belangrijke bouw -en infraprojecten. Onze uitgebreide zienswijze op stikstofuitstoot kunt u lezen op onze website.