Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Lekkage via portieren nieuwe Peugeot 108

Vraag gesteld door M. Visser op 3 februari 2020

Op 1 febr. 2019 heb ik u gemeld dat mijn nieuwe Peugeot 108 (geleverd 21.12.2018) bij het openen van de portieren regenwater lekt. Dit belandt op de binnenbekleding o.a. bij de knoppen van de elektrisch bedienbare ramen. Ingevolge uw advies heb ik dealer Blauwendaal (Louwman Groep) hierop aangesproken. Er is vaseline aan de deurrubbers gesmeerd, maar dat hielp niet. Daarna ontkende men gewoon het probleem, andere Peugeots 108 hadden het ook en niemand klaagde. Ik kondigde toen aan dat ik de auto dan zou gaan inruilen. Daarop kreeg ik een hand van de verkoopleider en werd bedankt dat ik klant geweest was. En men liet mij zo staan!

Er gebeurde tot half december niets. Ik heb daarop de Rechtsbijstandverzekering ingeschakeld. Op hun advies heb ik de auto bij Peugeot-dealer DAVO gebracht. Zij constateerden inderdaad genoemde lekkage, maar konden geen oplossing bieden. Het zou in de constructie van de auto zitten. Bij DAVO was nog een klant met een Peugeot 3008, die spontaan mijn klacht bevestigde. Het water liep bij hem geregeld in zijn nek. Naar eigen zeggen werd hij er wanhopig van. Ik heb ook in mijn woonplaats spontaan vreemde mensen met een Peugeot 108 aangesproken, die allen spraken van naar binnen lopend water (de een meer, de ander minder). Niemand had geklaagd bij de dealer. Toen heeft mijn jurist de dealer een ingebreke stelling gestuurd met de sommering om binnen 3 weken een oplossing te vinden.

De deurrubbers zijn toen vervangen en de portieren opnieuw afgesteld. Resultaat: het water loopt nog net zo hard naar binnen. Ik heb inmiddels een in het Frans gestelde brief aan PSAGroupe in Rueil-Malmaison (Fr.) gereed liggen, waarin ik vraag of de ontwerpafdeling wellicht een oplossing weet. Voor zover ik het kan beoordelen, wordt het probleem veroorzaakt doordat de deurrubbers die het dichtst bij het schuifdak zitten, een stuk naar voren zijn aangebracht ten opzichte van de tweede set deurrubbers (die naar binnen springen). Regenwater loopt over de 1e deurrubber heen en valt bij het openen op de bovenzijde van het portier, het rolt vandaar naar beneden op de armsteun van de binnenbekleding. Als de tweede deurrubber verder naar voren zou zijn aangebracht t.o.v. de eerste deurrubber, ontstaat er een gootje waardoor het regenwater naar links of naar rechts kan worden afgevoerd.

Wellicht heeft u als deskundige nog een andere mening over de oorzaak van genoemde lekkage. Of nog liever: hoe kan dit worden opgelost? Dealer Blauwendaal laat het er lelijk bij zitten.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In vervolg op uw eerdere vraag d.d. 01 februari 2019 ter zake waterlekkage via de portier van uw Peugeot 108 (dec 2018) vraagt u zich af wat uw rechtspositie is.

Non-conformiteit art 7:17 BW

Nu uw auto door de waterlekkage ondeugdelijk blijkt, derhalve de auto zodoende de auto niet geschikt is voor normaal gebruik, maakt dat de auto niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst.

Voor een beroep op non-conformiteit dient u uw verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen. Indien de verkoper er niet in slaagt het gebrek binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper te herstellen casu quo de dealer er na 2 a 3 herstelpogingen niet in geslaagd is het gebrek te verhelpen, staan voor u als consument de navolgende remedies open:

  1. Vervanging van de auto voor een nieuw exemplaar zonder bijbetaling op grond van art 7:21 lid 1 sub c BW in combinatie met het Quelle-arrest uit 2008 door het Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2008:231 (Quelle).
  2. Ontbinding van de koopovereenkomst. In beginsel bent u hierbij een redelijke afschrijving verschuldigd (art 6:212 BW) op grond van een gedwongen terugname door de dealer. Eem dergelijke berekening kunnen wij voor u als ANWB-lid produceren.
  3. Prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene ingevolge van art 7:22 lid 1 sub b BW.

Geschillencommissie

Geschillen met een BOVAG aangesloten autobedrijf kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.