Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Koppeling of tweemassa-vliegwiel Ford Focus

Vraag gesteld door op 11 februari 2020

Veertien dagen gelden stopte mijn auto bij het wegrijden met een korte kraak. Volgens de via Ford Assistence opgeroepen WW medewerker zou dit een probleem met de as van de koppeling kunnen zijn. Hij zat in de buurt want een week later rekende ik bij mijn Ford dealer € 1.288 af voor nieuwe koppelingsplaten, een drukplaat, hulpcilinder koppeling en een tweemassa vliegwiel.

Gelet op de terugroepactie van mijn Ford Focus 1.0 125 pk 6V ( nov 2014, 84.000 km) heb ik om te beginnen 'onder bezwaar' betaald en vervolgens de servicemanager van mijn dealer gebeld.

Gelet op dit kennelijk bekende probleem met de koppeling én het feit dat de kilometerstand toch wel laag is voor het vervangen van een koppeling heb ik gezegd dat ik coulance verwacht. Maar dat ik ook een voorstander ben van elkaar niet direct met juristen bestoken. Ofwel, doe een voorstel! Hij beloofde mij de zaak met Ford te bespreken.

Vandaag kreeg ik van hem te horen dat het probleem veroorzaakt was door het vliegwiel. En dat dit de problemen, en dus de noodzaak tot vervanging van de koppeling etc., heeft veroorzaakt.

Nu heb ik lichtelijk het vermoeden dat de zaak nu omgedraaid wordt om zodoende een claim voor te zijn. Omdat in wezen wordt gezegd dat dit niet vergelijkbaar is met het probleem van de terugroepacties.

Klopt mijn vermoeden of is het verhaal van dealer aannemelijk? Ook gelet op de niet zo hoge kilometerstand. Ofwel, maak ik enige kans als ik dit overdraag aan mijn rechtshulpverzekering? Ik verneem graag uw mening.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met de Ford-dealer ter zake een uitgevoerde reparatie waarbij de koppeling en het vliegwiel is vervangen. U vraagt zich af of het zinvol is uw rechtsbijstand in te schakelen.

Ja, raad u zeer zeker aan uw rechtsbijstand in te schakelen. Zeker met het oog op de lage kilometrage heeft u niet te verwachten dat het vliegwiel (zoals dit door de dealer als oorzaak wordt aangemerkt) het begeeft. Van een vliegwiel had u zeker een twee keer zo lange levensduur mogen verwachten. Nu dit niet het geval is kunt u - uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud - zich op non-conformiteit beroepen ex art 7:17 BW. De auto voldoet immers niet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst.

Voor een beroep op non-conformiteit dient u uw verkoper de gelegenheid te bieden om het gebrek te herstellen, hetgeen u reeds gedaan heeft. Ingevolge art 7:21 lid 2 BW komen de kosten van herstel voor rekening van de verkoper.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.