Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Informatieplicht

Vraag gesteld door J.P.G. Schoonbroodt op 7 februari 2020

Ik heb een auto gekocht die juli 2015 als eerste tenaamstelling heeft. Nadat ik deze gekocht heb, zie ik, dat deze auto is uitgerust met het RPA beveiligingssysteem en niet het vanaf november 2014 verplichte RDCi beveiligingssysteem. Bij navraag bij de verkoper om een verklaring geeft deze aan dat hij niet weet vanaf wanneer het RDCi systeem verplicht is en geeft tevens aan dat de auto eerst in de showroom heeft gestaan vooraleer hij op naam gesteld is.

Nader onderzoek, o.b.v. het chassisnummer, wijst uit dat de productiedatum van de auto januari 2014 is, anderhalf jaar voor datum eerste tenaamstelling!! Een aanzienlijk groot verschil dat wel verklaart waarom er geen RDCi systeem in de auto zit. Had de verkoper dit niet behoren te vertellen, mocht ik er niet vanuit gaan dat dit systeem aanwezig was op de auto? Is hier niet sprake van dwaling?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een occasion gekocht bij een merkdealer. De eerste toelating van deze auto is juli 2015. U was in de veronderstelling dat deze auto dan zou zijn uitgevoerd met het directe TPMS systeem. Gebleken is dat de auto geproduceerd is in januari 2014 en zodoende is uitgerust met het indirecte TPMS systeem. U wilt graag weten of de verkoper u hierover had moeten informeren en of u op basis van de datum van de eerste toelating er op mocht vertrouwen dat de uitvoering van de door u gekochte auto nabij de datum van eerste toelating zou liggen.

Verplicht TPMS-systeem

De Europese Commissie heeft in 2012 een verordening uitgevaardigd waarmee het verplicht is gesteld dat vanaf 1 november 2014 nieuwe personenauto’s zijn uitgerust met een TPMS systeem. Deze verplichting geldt o.a. voor de eerste registratie door een Europese lidstaat.

Twee TPMS systemen

Er zijn twee soorten bandenspanningssystemen die zijn goedgekeurd door de EU. Het directe- en het indirecte systeem. Het directe systeem werkt door een sensor bij het ventiel van de band dat de bandenspanning meet. Het indirecte systeem meet via de ABS-sensor het aantal omwentelingen van de band. Als een van de banden sneller draait dan de andere wordt een foutmelding gegeven.

Dwaling

Om een overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling moet aan een aantal eisen worden voldaan. De eigenschap van het product waarover gedwaald is moet essentieel geweest zijn om de koopovereenkomst te sluiten. Dat deze eigenschap van essentieel belang was voor de koper moet de verkoper ook duidelijk zijn geweest.

In dit geval zou gesteld kunnen worden dat beide partijen ten onrechte uitgingen van de uitrusting van de auto met een direct TPMS systeem. Wat echter ontbreekt is enige vorm van bewijs waaruit volgt dat het duidelijk was dat als dit systeem ontbrak er geen koop zou worden gesloten.

Conclusie

De door u gekochte auto is na november 2014 het eerst geregistreerd door een Europese lidstaat. Dientengevolge moet de auto beschikken over een TPMS systeem. Dit systeem is aanwezig.

Dat de fabrikant vóór november 2014 heeft besloten alleen nog gebruik te maken van het directe TPMS systeem betekent niet dat de door u gekochte auto ook over dit systeem moet beschikken. De enige wettelijke verplichting ten aanzien van het bandenspanningsysteem is dat een goedgekeurd syteem aanwezig is.

Het is vervelend dat de auto niet het systeem heeft dat u graag wilde. Ook is het vreemd dat er een lange tijd tussen productiedatum en eerste tenaamstelling ligt. Dit heeft echter niet tot gevolg dat de auto met dit systeem in strijd met een wettelijke bepaling is toegelaten in Nederland. Een beroep op dwaling kan naar mijn mening niet slagen omdat niet vaststaat dat de aanwezigheid van het nieuwe bandenspanningssysteem van essentieel belang was voor het sluiten van de overeenkomst.

Voor meer informatie over dwaling verwijs ik u graag naar onze website.