Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Oplaadpunt in parkeergarage

Vraag gesteld door op 4 januari 2020

In het Eigen Huis Magazine van de Vereniging Eigen Huis van december 2019/januari 2020 is op pagina 56 (reacties van lezers) een brief van de maand gepubliceerd inhoudende Oplaadpunt voor de auto.
De essentie van deze brief is dat het gaat over een oplaadaansluiting IN een PARKEERGARAGE gelegen ONDER een APPARTEMENTENCOMPLEX. Met oplaadaansluiting wordt m.i. uiteraard bedoeld een laadpaal en/of een wallbox.
In genoemde brief (door mij verkort weergegeven) wordt o.m. het volgende gesteld.
Bij het laden van voertuigen komt er veel warmte vrij en kan er brand ontstaan. Elektrische voertuigen die in brand staan zijn niet te blussen of dienen ondergedompeld te worden in een bak met water. De veiligheidsregio geeft aan dat er bij brand van elektrische voertuigen in parkeergarages terughoudend wordt opgetreden. O.a. wordt vermeld dat de hoofddraagconstructie van de appartementen (de parkeergarage is onderdeel hiervan) langdurig aan brand zal worden blootgesteld.
Gaarne verneem ik uw standpunt of zienswijze in deze aangelegenheid, mede gezien het feit dat deze situatie zich nu en in de zeer nabije toekomst veelvuldig zal voordoen. Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U wilt weten wat het ANWB standpunt is over de mogelijke brandonveiligheid van de elektrische auto. En dan met name in een parkeergarage onder een appartementencomplex.

De ANWB krijgt soms vragen over de brandveiligheid van een elektrische auto. Wat doet zo'n auto bij een aanrijding of zijn er risico's tijdens het laden?
Iedere nieuwe techniek heeft weer andere risico's dan de bestaande techniek. Er zijn ons geen signalen bekend dat het gevaar bij een elektrische auto groter zou zijn dan bij een auto die op fossiele brandstof rijdt. Elektrische auto's moeten natuurlijk ook voldoen aan de toelatings -en veiligheidseisen. Bij crashtesten komen de elektrische auto's er zeker niet slechter uit en ook tijdens het laden zijn er geen risicoverhogende situaties bekend.

In Nederland houden organisaties als TNO en het instituut Fysieke Veiligheid zich bezig met onderzoek en advies op dit gebied. Zij geven aan dat elektrische auto's minstens zo veilig zijn als voertuigen met verbrandingsmotren en conventionele accu's. Het is wel zo dat aan het blussen van brandende elektrische voertuigen andere eisen worden gesteld dan bij conventionele auto's.
Relevante links voor u zijn: kamervragen over brandveiligheidrisico elektrische auto en Nederland Elektrisch.