Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Milieu stickers

Vraag gesteld door J.V.L. Sengers op 20 januari 2020

Ik heb begrepen dat we in Nederland in een verenigd Europa wonen. Nu zie je langzamerhand steeds meer afzonderlijke landen millieu stickers invoeren die weer niet in andere landen binnen de EU geldig zijn.
Ik vraag me werkelijk af hoe dit toch mogelijk is. Straks is je auto één grote stickerplaats. Heel je voorruit hangt vol met allerlei stickers van diverse landen.
Wat doet de ANWB hieraan? Hoe kunnen zij, samen met andere clubs, gezamenlijk ervoor zorgen dat er binnen Europa 1 sticker komt die overal geldig is?

Dezelfde vraag kan ook gesteld worden ten aanzien van tol-kastjes. Ook hier loopt het de spuigaten uit.

Ik ben echt benieuwd hoe de ANWB hierop reageert.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

Uw signaal om als ANWB te pleiten voor eenduidige Europese regels voor het inrichten van milieuzones (inclusief een eventuele uniforme milieusticker, die aangeeft hoe 'schoon' de auto is) horen we de laatste tijd regelmatig. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het is lastig om hiervoor te pleiten. Ieder land heeft zijn eigen regels voor milieuzones met daarbij zijn eigen grenswaarden en eventuele milieustickersysteem. Vindt de ANWB dit wenselijk? Nee.

Doet de ANWB er iets aan? Ja, op www.anwb.nl/milieuzones kunt u de uitgangspunten lezen die de ANWB hanteert. Daarbij hoort o.a. duidelijkheid over de regeling, dat ook inhoudt dat niet iedere regio een nieuw systeem moet bedenken. Daarover is of gaat de ANWB in gesprek met wegbeheerders die niet aan deze uitgangspunten voldoen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen, bijvoorbeeld voor de stad Antwerpen. Daar heeft de ANWB mee gepraat over het gebruik van een “digitaal” vignet waar in ieder geval geen aankoop of plakken van een echt vignet nodig is.

Kortom, we benutten iedere mogelijkheid om in dit geval de ledenwensen kenbaar te maken maar kunnen de wet en regelgeving van andere landen niet wijzigen. Wel kunnen we ons best doen om de informatie voor onze leden zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken.