Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verantwoordelijkheid vervangen automaat

Vraag gesteld door op 25 december 2019

Onlangs kocht ik een Renault Kadjar automaat (dec’ 16, 25.000 km) van een particulier. De bejaarde eigenaar was overleden. Ik heb de achtergronden van de auto gecheckt bij Renault Stokman Zwaag (Stokman Alkmaar had de wagen nieuw geleverd). Mij werd te kennen gegeven dat het hier om een eerlijke auto ging, die volgens planning was onderhouden. Wel was in 2018 onder garantie een koppeling van de automaat vervangen. Verder was de auto aan een beurt A toe.

Bij een proefrit nam ik waar dat de auto bij optrekken vanuit stilstand schokte, ook bij voorzichtig gas geven. Op een Renault-forum op internet zag ik dat dit een bekend verschijnsel bij deze lichtingen was en dat dit met een update van de software (van begin 2019) op te lossen was. Verkoper, zoon van de overledene, zei overigens dat dit vooral voorkwam bij koude motor.

Omdat de proefrit verder goed verliep en de verkoper ook de beurt op zijn kosten liet uitvoeren (bij Renault Drogtrop Heemskerk) zag ik geen belemmering tot koop. Ik wist dat ik hiermee geen dealergarantie zou hebben, maar ik ‘bespaarde’ wel ongeveer 2500 euro op de aankoop.

Na een paar weken wendde ik mij tot Stokman Zwaag met de vraag de update uit te voeren. Dat gebeurde, maar met onvoldoende resultaat. De diagnose was dat de automaat zou moeten worden vervangen. De kosten daarvan bedragen richting de 9000 euro, waarvan Renault Nederland 75% voor zijn rekening wil nemen. Dat is bepaald op grond van leeftijd en kilometerstand.

Er is nu een patstelling. Stokman en Renault Nederland beroepen zich op ‘geen garantie’ want bij hen gekocht. De verkoper van de auto - een bonafide man - voelt zich gegeneerd tegenover mij en zegt dat zijn vader eind 2018 bij afloop van de garantietermijn, naar aanleiding van de vervanging van de koppeling, een proefrit met de klantmanager van Stokman Alkmaar heeft gemaakt en dat de auto geheel in orde was.

Ik ben 68, rijd 50 jaar auto en ben al bijna net zo lang ANWB-lid. Nog nooit eerder kocht ik een auto van een particulier, waarvan je weet welke risico’s je kunt lopen. Als ik dit verhaal van een ander zou horen zou ik denken “tja, dat moet je ook niet doen!” Het is mij nu zelf overkomen. Maar bij kopen met garantie bij bijv. een merkloze BOVAG-garage had het mij kunnen overkomen dat ik na een paar jaar de automaat zou moeten vervangen en dan zou ik waarschijnlijk een groot deel van de kosten zelf moeten dragen. Maar het voelt zuur en ik zit op een uitgave van meer dan 2000 op een ‘bijna nieuwe’ auto niet te wachten.

Wat zou u in mijn geval doen? Wat zijn mijn rechten? De vervanging van de automaat is ingepland voor januari.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht bij een particulier. Bij de proefrit merkte u een gebrek op. Zowel u als de verkoper gingen uit van een klein gebrek. Uw garage heeft vastgesteld dat de automaat vervangen moet worden, Renault Nederland is bereid 75% van deze kosten te dragen. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is met betrekking tot de kosten voor vervanging van de automaat.

Garantie en Conformiteit

U heeft de auto van een particulier gekocht en er is geen garantie overeengekomen. Wel heeft u recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. De koopprijs, kilometerstand en bouwjaar bepalen welke verwachtingen in dat geval redelijk zijn. Een kapotte automaat hoeft u in dit geval niet te verwachten.

Onderzoeks- en mededelingsplicht

U had ten aanzien van de staat van de auto een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht. Zowel uw onderzoek als de mededelingen van de verkoper heeft u niet weerhouden van het sluiten van de koopovereenkomst. U heeft wel beiden een gebrek opgemerkt, maar desondanks de koop gesloten. Een beroep op non-conformiteit zal in dat geval niet slagen.

Dwaling

Omdat het gebrek groter blijkt dan waar u beiden vanuit ging, kunt u op grond van wederzijdse dwaling de overeenkomst vernietigen. Voorwaarden is dan dat als u geweten had van het werkelijke gebrek, u de auto niet had gekocht. In dat geval heeft u recht op teruggave van de koopprijs en moet u de auto teruggeven aan de verkoper. U hoeft de auto dan niet te laten repareren.

Conclusie

U wist beiden niet af van het werkelijke gebrek en heeft beiden baat bij het in stand laten van de overeenkomst. Ik raad  u aan om de verkoper voor te stellen de restkosten te delen. Als de verkoper dat niet wil, kunt u de koop vernietigen op grond van wederzijdse dwaling.

Voor meer informatie over koop van een particulier of vernietiging op grond van dwaling verwijs ik u graag naar onze website.