Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete uit Italië nooit ontvangen

Vraag gesteld door op 19 december 2019

Hebben via Call2collect 2 boetes ontvangen, zoals zovelen te lezen op uw site, uit augustus 2018. Echter hebben wij deze nooit ontvangen. We hebben op jullie site gelezen over opvragen stukken zoals dat het aangetekend dient te zijn verstuurd, dit hebben wij dan ook gedaan. Tot op heden nog niets terug vernomen.

Nu is mijn vraag, ben ik verplicht te betalen? Ben van mening dat ik niet meer dan het laagste bedrag hoef te betalen daar ik dit nog nooit eerder heb gezien? Moeten zij ook bewijzen dat zij opdracht hebben gehad van de Italiaanse instantie? Verder lees ik op jullie site ook iets over verjaring (artikel 201 Codice della Strada).

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft via het Nederlandse incassobureau Call2Collect bericht ontvangen over twee boetes met betrekking tot verkeersboetes uit augustus 2018. U heeft nooit het proces verbaal ontvangen met betrekking tot deze boetes. U heeft zoals door de ANWB wordt aangeraden het originele proces verbaal en bewijs van verzending opgevraagd. Tot op heden heeft u geen (inhoudelijke) reactie ontvangen. U heeft een aantal vragen over uw rechtspositie.

Verplichting tot betalen

Als blijkt dat de Italiaanse autoriteiten niet tijdig (niet binnen 360 dagen) na het vaststellen van de overtreding, deze overtreding aan u bekend hebben gemaakt, is er sprake van verjaring. Na verjaring is het niet langer mogelijk om betaling rechtens af te dwingen.

Opdracht voor incasso

De partij die stelt een vordering te houden, moet bewijzen dat deze vordering ook rechtens bestaat. U heeft onderbouwing gevraagd aan Call2Collect van de vordering waarvan zij stellen dat zij deze hebben. Het is nu aan Call2Collect om te bewijzen dat de vordering bestaat.

Hoog of laagtarief

U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen. Uit de berichten van het incassobureau is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het incassobureau om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Voor meer informatie over boetes uit Italië verwijs ik u graag door naar onze website.