Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Milieusticker Europese landen

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 12 oktober 2019

Heb ik voor elk Europees land (Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, enz.) een landelijke milieu sticker nodig, of is een sticker voldoende?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U vraagt of er één milieusticker is voor verschillende landen. Dat is niet het geval, voor elk land zult u een aparte milieusticker moeten aanschaffen. Er is geen uniformiteit wat betreft de Europese milieuzones.

De ANWB is voorstander van schone lucht en steunt de overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt. De ANWB gaat internationaal pleiten voor afdoende informatie voor het publiek en harmonisering van milieuzones. Daarbij zal één uniform verkeersbord, wederzijdse erkenning van vergunning/vignetten en het wegnemen van administratieve drempels voorop staan. Dit zal worden opgepakt met de FIA, zusterclubs van de ANWB  en organisaties die opkomen voor het publieke belang zoals Polis.

Wat de ANWB vindt en doet op het gebied van milieuzones nationaal en internationaal, leest u op onze pagina Milieuzones.