Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding tegen laadklep

Vraag gesteld door P. Mulder op 29 oktober 2019

 

Ik reed onlangs vanuit stilstand tegen de laadklep van een vrachtwagen,mijn auto een Renault Kangoo van 2002 km stand 238.000 is gezien de schade total loss.


Ik reed in de bebouwde kom en mijn weghelft was geblokkeerd door een vrachtwagen die stond te lossen.
Ik wachtte achter de vrachtwagen tot de linker weghelft vrij zou zijn zodat ik kon passeren.
De linker weghelft was vrij. ik trok op en zag de geopende laadklep over het hoofd.
Gevolg was voor- en re. zijruit kapot en ook de re A stijl ingedeukt en deels gescheurd.
De laadklep was geopend op ooghoogte en daardoor minder goed zichtbaar, ook waren er geen  vlaggetjes pionnen of dergelijke signalen aanwezig.
Ik besef dat ik beter had moeten uitkijken, maar de zichtbaarheid van de klep was onvoldoende gezien het ontbreken van waarschuwingssignalen.
maak ik kans op vergoeding van de schade?
 

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U wilde een stilstaande vrachtwagen passeren die aan het laden en lossen was. U zag daarbij de geopende laadklep over het hoofd. Dat de laadklep geopend was, was niet met waarschuwingssignalen aangegeven. Uw auto heeft schade en u wilt weten of deze schade vergoed wordt.

In beginsel komt schade voor uw eigen rekening, tenzij deze het gevolg van een fout van een ander, in dit geval de chauffeur.

Er zijn geen duidelijke regels voor het waarschuwen van geopende laadkleppen. Wel zijn er  Europese eisen waaraan onder meer laadkleppen dienen te voldoen. Maar die eisen zijn arbeidsgerelateerd en niet over het gevaal voor anderen,  zoals verkeersdeelnemers. Daarnaast is er een CEN-norm voor laadkleppen die wel rekening houdt met verkeersdeelnemers door eisen te stellen aan de signalering. Zo moet een geopende laadklep vanuit alle zijden te zien zijn, zowel in het daglicht als in het donker. Voorbeelden van signalering zijn lichten, reflecterende vlaggen en reflecterende stickers. Bij de jaarlijks verplichte keuring van laadkleppen hoeven alleen lichten óf vlaggen aanwezig te zijn.

U moet dus aantonen dat er onvoldoende gewaarschuwd is voor de geopende laadklep. Afhankelijk van de precieze omstandigheden kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gedeeltelijke schadevergoeding. Gedeeltelijk omdat, zoals ik begrijp uit uw vraag, u de laadklep had kunnen zien.