Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Niet eens met factuur van garage

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 6 september 2019

Onlangs kreeg ik een defect aan mijn BMW. Bij het bellen naar de pechhulp van BMW Nederland werd mij verteld dat de auto nog onder fabrieksgarantie viel en de auto zou worden versleept naar een BMW dealer in de buurt. Eenmaal aangekomen is mij toegezegd dat de auto onder garantie viel en dat ze het probleem gingen uitzoeken en oplossen zonder enige kosten van mijn zijde.

Een aantal weken later kreeg ik een bericht van de BMW dealer dat BMW Nederland de garantie heeft afgewezen omdat de software van de auto gemanipuleerd zou zijn (waar ik overigens niets vanaf weet)

Na wat discussie over en weer, omdat ik het totaal niet eens was met de gang van zaken en bovendien omdat ik geen rechtsbijstandverzekering heb en extra kosten wilde voorkomen besloot ik na ruim 9 weken verder te zijn om de auto weg te halen bij de BMW dealer.

Het kleppendeksel van de auto was inmiddels gedemonteerd alsmede nog allerlei onderdelen onder de motorkap. Deze liggen nu los in de kofferbak. Voor het demonteren en monteren heb ik nu een factuur in de brievenbus ontvangen terwijl er niks terug gemonteerd is.

Bovendien ben ik het sowiezo totaal oneens met deze factuur want voor het constateren van een software manipulatie hoefde naar mijn mening niet het kleppendeksel van de auto gedemonteerd te worden. Ook heb ik nooit toestemming gegeven om aan de auto te sleutelen als er eventuele kosten voor mijn rekening zouden komen.

Wat is uw advies nu hierin m.b.t. de ontvangen factuur?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft uw auto met een gebrek naar uw dealer gebracht. Er was nog fabrieksgarantie van kracht. Nu heeft de dealer laten weten dat de garantie vervalt omdat de software van de auto zou zijn gemanipuleerd. U heeft de auto nu weggehaald en ontvangt een rekening van uw dealer.

Als er nog sprake is van fabrieksgarantie dan zijn de voorwaarden bepalend voor het verstrekken van deze garantie. Eventuele aanpassingen aan de auto kunnen ertoe leiden dat garantie vervalt. Dat moet dan wel in de vorwaarden staan. Ook is het verdedigbaar dat de aanpassingen een verband kunnen houden met het gebrek. Bovendien moet de dealer het aanpassen ook echt kunnen aantonen.

Is er geen sprake meer van garantie, dan is er nog altijd de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Tevens moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan mag worden aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan. Ontdekt u het gebrek na deze zes maanden dan zal in ieder geval moeten worden aangetoond dat de auto normaal is gebruikt en naar behoren is onderhouden

Ook in geval van conformiteit kan het eventuele aanpassen van uw software leiden tot verval van rechten. Mits dit tot het gebrek kan hebben geleid. Ook hier zal de dealer dit aanpassen wel moeten kunnen bewijzen.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.