Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Één cilinder 3 bar minder compressie

Vraag gesteld door op 21 mei 2019

Tweedehands auto gekocht circa 900 km meegereden compressie gemeten uitslag 3 bar verschil. De handelaar heeft de kleppen laten stellen. Het verschil is eerder groter dan kleiner geworden. De garantie termijn van een halfjaar staat op de rekening vermeld. Handelaar wil niet te gemoed komen. Wat kan ik nog doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In februai 2019 heeft u bij een handelaar een occasion aangeschaft (2009/100.000 km). De auto is geleverd inclusief zes maanden garantie. Kort na levering is er een gebrek vastgesteld aan de compressie van één van de cilinders. Een eerdere reparatie heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. De verkoper geeft inmiddels niet meer thuis. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Garantie
Nu de verkoper geen voorwaarden heeft gesteld aan de garantie, betreft het een allesomvattende garantie. De verkoper dient derhalve het gebrek kosteloos, en binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, te verhelpen.

Non-conformiteit art 7:17 BW
Wanneer de verkoper weigerachtig blijft of de benodigde reparatie biet binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper zal verhelpen, dan heeft u op grond van art 7:22 lid 1 BW het recht de koop te ontbinden.

In gebreke stellen
Adviseer u de verkoper per aangetekende brief de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.

Stappenplan
Voor een modelbrief waarmee u de verkoper in gebreke kunt stellen als voor ons stappenplan Klachten na aankoop vindt u op onze website.