Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kinderzitjes veilig

Vraag gesteld door Een ANWB-lid op 13 januari 2019


Sinds jaren zijn wij lid van de anwb en krijgen dus ook altijd de 'kampioen'. Af en toe zijn er interessante artikelen te lezen over kinderzitjes. In die artikelen wordt dan ook (regelmatig) gezegd dat achteruitrijdend vervoeren van een kind tot 4 jaar het meest veilig is. Hiermee zijn we helemaal eens, onze zoon van 2,5 rijdt ook in een reboarder. Dus met dit advies zijn wij helemaal blij.
Nu is het zo dat wij er zo van overtuigd zijn dat kinderen tot 4 jaar achteruitrijdend veel veiliger vervoerd worden dan vooruit rijdend. Daarom zitten wij eraan te denken een winkel te openen, gespecialiseerd in kinderzitjes, waarbij het geven van goed en specifiek advies (afgestemd op de wensen van ouders, de auto en het kind dat vervoerd wordt) hoog in het vaandel staat. Dit is inmiddels een goed lopende formule in Duitsland (en ook in Oostenrijk en Zwitserland) en willen wij deze graag in Nederland introduceren. Wij weten dat er een winkel in Nederland bestaat die het achteruitrijden promoot, maar wij vinden dat er nog veel winst te behalen valt. Wij zien toch regelmatig kinderen die niet veilig worden vervoerd, ook in onze vriendenkring, waarvan wij zeer schrikken.

Voordat er een winkel kan komen is er natuurlijk een goed onderbouwd marktonderzoek nodig. Daarom vroegen wij ons af of jullie eventueel een aantal vragen kunnen beantwoorden. Wij vroegen ons af of jullie als ANWB/Kampioen (regelmatig) vragen van (aanstaande) ouders krijgen rondom het onderwerp kinderzitjes, omdat jullie natuurlijk de deskundigen zijn op het gebied van veiligheid en verkeer / veiligheid in het verkeer. Geven jullie hierin advies? Als ja, hoe ziet z'n advies eruit? Verwijzen jullie naar bepaalde websites of artikelen of andere informatie? Wanneer jullie een vraag krijgen is jullie advies dan eventueel zelf zo specifiek dat jullie aangeven dat achteruitrijdend vervoeren tot 4 jaar het meest veilig is (zoals dat (tussen de lijntjes) ook in een aantal van jullie artikelen te lezen is). Hebben jullie de indruk dat er bij ouders behoefte is aan professioneel advies al dan niet in een winkel (wij zouden bepaald advies ook via een website en eventueel mail / telefoon geven). Wat voor vragen hebben ouders aan jullie rondom dit onderwerp in het algemeen?

Wij zouden het op prijs stellen in contact met jullie hierover te komen en te blijven, en als de winkel er echt komt (er is nog veel werk te verrichten voordat het zo ver is) misschien zelf een korte vermelding in jullie blad te mogen krijgen. Want uiteindelijk draait het allemaal om het veilig vervoeren van je (hopelijk) meest waardevol bezit, je kind.

Antwoord van Paul

Antwoord van Paul

ANWB Expert

Uit recent onderzoek van Taskforce kinderveiligheid blijkt dat veel kinderen nog onveilig vervoerd worden in de auto. Dit komt enerzijds door het onjuist gebruik van de autostoeltjes en anderzijds door het onjuist vastzetten van de kinderen. Op dit gebied valt nog veel te verbeteren. Gebleken is dat mensen veel mensen onbekend zijn met de materie en de gebruiksaanwijzing van autostoeltje en instructieboekje van de auto niet of nauwelijks lezen.
 
Ten aanzien van vervoer tegen de rijrichting in spelen er nog wel een aantal zaken. Bij een frontale botsing is het voor iedereen veiliger om achterwaarts vervoerd te worden. Tot 4 jaar zou mooi zijn maar is vaak niet mogelijk. Veel auto’s zijn te klein om een achterwaarts gericht zitje met een kind van 4 jaar te herbergen. Ook zijn de zitjes zelf vaak te krap om de benen van een vierjarige plaats te bieden. Kortom veel mensen zijn aangewezen op een zitje dat eerder in de rijrichting wordt geplaatst.
 
Mooie ontwikkeling die je nu ziet zijn de i-size zitjes vanaf geboorte tot ongeveer 4 jaar oud, ca. 105 cm, die in twee richtingen te gebruiken zijn. Vanaf een jaar of 2,5 a 3, wanneer het kind met de benen in de knel komt te zitten kan het zitje omgedraaid worden.
 
We krijgen geregeld vragen betreffende kinderzitjes. Enkele voorbeelden zijn:
- wat is een veilig autostoeltje voor ons kind
- wel of geen Isofix nemen
- wat zijn de voordelen van i-size zitjes
- mag ik nog R44 zitjes gebruiken
- mijn kind wurmt zich uit de gordels, wat te doen?
- voor of achterwaarts gericht zitje nemen
- wanneer overstappen naar een opvolgend zitje
- hoe schadelijk zijn vlamvertragers in de bekleding
 
Voor info over dit onderwerp verwijzen onze leden naar de ANWB website. Hier is de autostoeltjestest te vinden met bijbehoren informatie. Verder is er het ANWB expert platform waar leden hun vraag betreffende dit onderwerp kunnen stellen.
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.