Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete in Duitsland, 2017

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 22 januari 2019

Ik benader u om het volgende;

Op 16 juli 2017 ben ik aangehouden in Duitsland. Er heeft op dezelfde dag ook een bloedonderzoek plaatsgevonden. Hierop volgde een aantal brieven, waaronder een Strafbefehl, en een vertaalde versie; een strafbeschikking [deze is aangetekend verzonden als origineel document voorzien van een blauwe stempel en vlak erna ook per reguliere post verzonden als kopie].

Pas vandaag kwam ik tot de ontdekking dat Dhr. Noppen, de beedigde vertaler van het Strafbefehl, een fout gemaakt en nu komt de datum van het plaatsgevonden bloedonderzoek niet overeen op beide documenten. Op het originele [Duitse] document staat een juiste vermelding, de aanhouding en het onderzoek vond plaats op 16 juli 2017. Op de [Nederlandse] vertaalde versie staat er echter dat de aanhouding plaatsvond op 16 juli 2017 en dat het bloedonderzoek is afgenomen op 26 juli 2017.
Deze documenten zijn gedateerd en ondertekend, de Duitse versie op 22 december 2017, de twee vertaalde versies op 29 december 2017.  Beide documenten zijn dus ook voorzien van officiële stempels. Nu is mijn eerste vraag, is deze strafbeschikking überhaupt nog wel geldig door deze fout en valt dit na een jaar nog aan te vechten?

Dit staat ook in de vertaalde brief:
"Na rechtsgeldigheid van het vonnis als gerechtelijk bevel ontvangt u van het Openbaar Ministerie een betalingsverzoek aangaande de geldstraf [geldboete] en de kosten van het proces met een voorbereid overschrijvings-/betaalformulier. Gelieve pas na ontvangst van het betalingsverzoek te betalen en gebruik hierbij beslist het voorbereide overschrijvings-/betaalformulier."

De geldboete die is opgelegd bedraagt € 1.600,- en tot op heden heb ik nog geen overschrijvings-/betaalformulier ontvangen.

Ik kreeg overigens twee weken de tijd om in beroep te gaan tegen de opgelegde boete, deze periode is inmiddels allang verstreken. Ik heb hier geen gebruik van gemaakt.
Aangezien een verdure berichtgeving uitbleef, heb ik rond juni 2018 uit voorzorg contact proberen te leggen met het Kantongerecht Wurzburg, maar een taalbarrière bemoeilijkte het gesprek. Voor zover ik begreep werd me verteld het rustig af te wachten. En dat heb ik ook gedaan. Nu wil ik natuurlijk geen slapende honden wakker maken, maar de strafbeschikking was eind 2017 verzonden, en in januari 2018 ontvangen en inmiddels is het een jaar later en heb ik nog niets aan betalingsmogelijkheden ontvangen. Mijn tweede vraag, heeft u enig idee of dit gebruikelijk is, dat er enkele jaren later pas een overschrijvings-/betaalformulier wordt verzonden?

Tot slot:
Op 11 januari 2019 heb ik WEL een brief ontvangen van Staatsanwaltschaft Würzburg, waarin vermeld wordt dat de rijontzegging in Duitsland [van 10 maanden] die me was opgelegd verloopt op 29 november 2018. Dan volgt er een verwarrende zin, volgt hierna gebruikelijk nog een officieel document komt dat dit bevestigt of is het bij deze berichtgeving opgeheven?

Er staat "..mit der oben genannten Entscheidung wurde Ihnen für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland die Fahrerlaubnis für die Dauer von 10 Monaten rechtskräftig entzogen.  Die entsprechende Sperrfrist endete am 29.11.2018 [24 Uhr]. In Deutschland dürfen Sie aber im öffentlichen Strassenverkehr führerscheinpflichtige Kraftfahrzeuge nur führen, wenn die zustaändige deutsche Verwaltungsbehörde Ihnen nach Ablauf der Sperrfrist das Recht erteilt hat, wieder von der ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen oder wenn Sie eine deutsche Fahrerlaubnis erwerben. Andernfalls machen Sie sich erneut strafbar.”

Nu begrijp ik enigszins wat er staat, maar wat ik niet helemaal uit de brief kan halen is of het nu officieel is opgeheven of dat er nog een officiële bevestiging volgt. Wellicht heeft u meer kennis over de gebruikelijke gang van zaken met betrekking tot verkeersboetes uit Duitsland?

Hopelijk kunt u mij helpen met deze drie vragen.  Indien dat niet het geval is, heeft u wellicht een suggestie voor waar ik dan wel terecht kan?

In ieder geval dank voor uw tijd.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een Strafbefehl uit Duitsland ontvangen, wegens rijden onder invloed. Over de uitvoering van de straf heeft u een aantal vragen.

Fout in vertaling Strafbefehl
De Duitse autoriteiten hebben een kennelijke vergissing/verschrijving begaan in de Nederlandse vertaling van het Strafbefehl ten aanzien van datum bloedonderzoek. Een kennelijke vergissing/verschrijving mag normaliter wel aangepast worden. Bovenal is de termijn om hiertegen bezwaar te maken al geruime tijd verstreken.

Afhandeling opgelegde straf
Normaliter effectueren de Duitse autoriteiten de afhandeling van de opgelegde straf binnen een korter tijdsbestek, vooralsnog ga ik ervan uit dat de opgelegde geldboete alsnog gevorderd zal worden.

Meer informatie over boetes uit Duitsland vindt u op onze website.