Verkeersboetes Duitsland

Hoe werkt de boeteafhandeling in Duitsland? Kan je ter plekke betalen? En wat zijn de tarieven voor de verschillende overtredingen?

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

Binnen de bebouwde kom

 • Boete bij snelheidsoverschrijding:
  • tot 10 km/h: € 15.
  • 11-15 km/h: € 25.
  • 16-20 km/h: € 35.
  • 21-25 km/h: € 80.
  • 26-30 km/h: € 100.
  • 31-40 km/h: € 160.
  • 41-50 km/h: € 200.
  • 51-60 km/h: € 280.
  • 61-70 km/h: € 480.
  • meer dan 70 km/h: € 680.
 • Vanaf 21 km/h worden 1 tot 2 strafpunten opgelegd en vanaf 26 km/h kan tevens een rijverbod worden opgelegd van 1 tot 3 maanden.

Buiten de bebouwde kom

 • Boete bij snelheidsoverschrijding:
  • tot 10 km/h: € 10.
  • 11-15 km/h: € 20.
  • 16-20 km/h: € 30.
  • 21-25 km/h: € 70.
  • 26-30 km/h: € 80.
  • 31-40 km/h: € 120.
  • 41-50 km/h: € 160.
  • 51-60 km/h: € 240.
  • 61-70 km/h: € 440.
  • meer dan 70 km/h: € 600.
 • Vanaf 21 km/h worden 1 tot 2 strafpunten opgelegd en vanaf 26 km/h kan tevens een rijverbod worden opgelegd.

Door rood licht rijden

 • € 90-320 + 1 tot 2 strafpunten.
 • In geval van roekeloosheid: tevens 1 maand rijverbod.

Overtreding inhaalverbod

 • € 30-250 + 1 tot 2 strafpunten.
 • In geval van roekeloosheid: tevens 1 maand rijverbod.

Overschrijden doorgetrokken streep

 • € 75-250.
 • In geval van roekeloosheid: tevens 1 maand rijverbod.

Parkeerovertreding

 • € 10-35 en eventueel sleepkosten.

Niet verlenen van voorrang

 • € 15-120.

Rijden zonder veiligheidsgordel

 • Volwassene: € 30
 • Kind: € 60 + 1 strafpunt.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • € 100-250 + 1 strafpunt.
 • € 55 (op de fiets).

Gebruik en bezit antiradar of flitspaalsignalering

 • Vanaf € 75. Apparatuur wordt in beslag genomen.

Rijden onder invloed

 • Toegestaan tot 0,5‰, maar wanneer je bij een lager promillage niet in staat bent een auto te besturen, kun je ook strafbaar zijn.
 • Van 0,5‰ tot 1,09‰: € 500 en een rijverbod van 1 maand.
 • Meer dan 1,1‰: strafzaak (geldboete of gevangenisstraf).
 • Daarnaast kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.
 • Onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer: € 500.

Overtreding milieuzone

 • Rijden in milieuzone (Umweltzone) zonder geldige sticker: € 80.

Diversen

Onvoldoende afstand bewaren

 • Vanaf € 75 + 1 tot 2 strafpunten + eventueel een rijverbod.

Rijden zonder winterbanden bij winterse omstandigheden

 • Vanaf € 60.

Rijden met onaangepaste snelheid bij slechte weersomstandigheden

 • Bijvoorbeeld bij sneeuwval of slecht zicht.
 • Vanaf € 100.

Rijden zonder (dim)licht bij slechte weersomstandigheden

 • Bijvoorbeeld bij sneeuw en slecht zicht. Buiten de bebouwde kom.
 • Vanaf € 60.

Boeteafhandeling

 • Voor eenvoudige overtredingen wordt een Verwarnung (bekeuring) opgelegd. De boete voor een eenvoudige overtreding is maximaal € 55.
 • De boete moet ter plekke of binnen een week worden betaald. Wordt er niet of te laat betaald, dan volgt een Bußgeld-procedure.
 • Betalen van de Verwarnung heeft tot gevolg dat geen bezwaar/beroep meer kan worden aangetekend.
 • Meestal wordt een Anhörungsbogen of Zeugenfragenbogen uitgereikt. In een Anhörungsbogen kun je een verklaring over de overtreding geven. In de Zeugenfragenbogen kun je de gegevens van de werkelijke bestuurder opgeven. Dit is niet verplicht. Beide formulieren moeten wel worden teruggestuurd.  
 • Als er sprake is van een verkeersmisdrijf (bijvoorbeeld letsel of dood ten gevolge van een verkeersongeval) volgt een strafrechtelijke procedure.

Bußgeld-procedure

 • Bij een zwaardere overtreding (boete hoger dan € 55) krijg je geen Verwarnung (zie hierboven) maar volgt een Bußgeld-procedure.
 • Voor meer informatie zie anwb.nl/juridisch-advies.

Puntenrijbewijs

 • Duitsland kent een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders.
 • Alleen voor verkeersovertredingen met een boete vanaf € 60 of verkeersmisdrijven worden 1 tot 3 strafpunten toegekend.
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Duitsland.

Waarborgsom

 • Bij niet-directe betaling van de boete (vanaf € 55), bijvoorbeeld omdat je beroep wilt aantekenen, moet je een Sicherheitsleistung (waarborgsom) betalen. Dit komt overeen met de te verwachten boete plus kosten.
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Duitsland.

Aansprakelijkheid

 • In Duitsland is de bestuurder aansprakelijk en verantwoordelijk voor het betalen van de boete. Als onduidelijk is wie de bestuurder is geweest, krijgt de kentekenhouder een Zeugenfragenbogen (formulier) thuisgestuurd.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp

Meer praktische info onderweg in Duitsland

Tanken in Duitsland 
Verkeer in Duitsland 
Verkeersborden Duitsland
Actuele verkeersinformatie Duitsland 
Verkeersboetes in Duitsland 
Verplicht mee in de auto