Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bereking autokosten

Vraag gesteld door Hans1959Delft op 6 januari 2019

Op uw website worden autokosten berekend, waarbij sommige kostensoorten 2x voorkomen. Vaste afschrijving en variabele afschrijving. En Onderhoud carosserie + diversen enerzijds en reparatie en onderhoud anderzijds.
Vragen:
De variabele afschrijving heeft te maken met de km stand, hoe worden deze kosten berekend?
Wat is het verschil tussen de beide onderhoudsposten, de ene bij de Vaste kosten en de andere bij de Variabele kosten?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over ons programma Autokosten op anwb.nl.

De afschrijving is de waardevermindering van de auto. De restwaarde is mede-afhankelijk van de leeftijd en kilometerstand van de auto. We maken bij afschrijving de uitsplitsing in vaste en variabele afschrijving.

De vaste afschrijving is de waardevermindering door het ouder worden. Ook als u in een gebruiksperiode 0 km zou rijden dan zou de auto het aangegeven percentage minder waard worden.

De variabele afschrijving is de waardevermindering door hogere kilometerstand.

De verhouding waarin de totale afschrijving wordt gesplitst in een vaste en een variabele afschrijving is - bij een gegeven gebruiksduur en kilometrage - afhankelijk van diverse parameters. Dat is lastig uit te leggen maar in feite komt het er op neer dat van 0 naar 100.000 km voor de ene auto een andere waardevermindering betekent (bijvoorbeeld een grote diesel) dan voor de andere (bijvoorbeeld een kleine stadsauto).