Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dealer Theunissen & Hoekstra Ugchelen weigert ingebrekestelling brief in ontvangst te nemen.

Vraag gesteld door Marcel de Vries op 13 maart 2018

Op 1 maart j.l. kon ik eindelijk mijn gebruikte, geïmporteerde VW Golf in ontvangst nemen. Het plezier duurde maar kort: onderweg naar huis strandde ik halverwege. ANWB heeft de auto enkele dagen later bij mij thuis afgeleverd. De dealer/Peter, reageert niet op mijn verzoek de auto te repareren. Ik heb mijn eigen dealer gevraagd naar de auto te kijken. Zijn conclusie is dat de motor geen compressie op de eerste cylinder heeft. Verder staat de auto geblokkeerd in de eerste versnelling, geen beweging in de auto te krijgen.
Er is geen garantie bijgekocht. Redelijkerwijs mag je verwachten dat je met de auto thuis kunt komen.
Afgelopen vrijdag heb ik aangetekend een ingebrekestelling brief naar Theunissen & Hoekstra gestuurd. De brief werd zaterdag geweigerd door de dealer. Zondag, 10 maart heb ik de brief per e-mail nog eens gestuurd, geen antwoord.
Ondertussen zie ik een review met soortgelijke strekking langskomen.
Mijn vragen:
1. wat kan ik nu doen nu de dealer niet reageert?
2. Zijn er meer soortgelijke ervaringen met deze dealer?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht. Op weg naar huis bent u gestrand. U heeft geen garantie afgesproken.

U heeft een auto gekocht zonder garantie en kunt dan ook alleen een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Ook moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan mag worden aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan.

Als koper moet je wel onderzoeken wat je koopt. De verkoper moet op zijn beurt vertellen wat hij weet van de auto. Als gebreken ook door een particulier eenvoudig te zien of bemerken dan zijn het geen verborgen gebreken.

In uw geval hangen uw verwachtingen af van het bouwjaar, de kilometerstand, onderhoud enz. Zoals u zelf aangeeft is het natuurlijk wel zo dat u , hoe oud de auto ook is, mag verwachten dat u in ieder geval enige tijd zonder gebreken de auto kan gebruiken. U bent niet eens thuis gekomen.

U zou de verkoper aan kunnen spreken op grond van het feit dat u niet zo snel na aankoop al reparatiekosten hoeft te verwachten. Het zou redelijk zijn als de verkoper een aanzienlijk deel van de kosten op zich zou nemen.

U geeft aan dat de dealer niet reageert op de door u gestuurde berieven. In dat geval kunt u de dealer een termijn stellen in een brief die u zowel aangetekend als per gewone post verstuurd. U kunt daarin aangeven dat u na verloop van die termijn de auto naar uw eigen dealer brengt. U zult de kosten voor hesrtel dan vervolgens op de verkoper moeten verhalen.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.

Voor ervaringen van anderen met deze garage kunt u terecht op de diverse beoordelingssites.