Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ondeugdelijk product: wat is de procedure?

Vraag gesteld door Carlo1 op 20 februari 2017

Tsja een heerlijke goedkope en betrouwbare diesel, dat zou je van een betrouwbare autofabrikant als Skoda/Volkswagen toch mogen verwachten. Helaas, hun 1.2 tdi dieselmotor is niet zo betrouwbaar.
Als bij mij het motor storingslampje bij 86000 km gaat branden moet volgens mijn service garage de lambdasonde worden vervangen. Dat zijn de eerste € 240,- kosten. Na reparatie de weg op en het lampje gaat weer branden. Dan maar naar de Skoda dealer en die meldt dat de EGR klep vervangen moet worden. De EGR klep is een klep die de uitlaatgassen retour stuurt naar de motor. (milieuvoorziening) Geschatte kosten € 850,- Reactie van de dealer. "Ja deze klep gaat bij alle kleine dieselauto's vaak kapot. " Nou bij VW, Skoda of Seat in ieder geval want het regent klachten over deze klep op internet ook bij de ANWB. Vraag is of, indien er duidelijk sprake is van een fabricage gebrek, je een coulance regeling mag verwachten. Mijn Skoda dealer zegt van niet. "De auto is immers 5 jaar oud. " Onafhankelijk van de ouderdom van de auto is de vraag of je bij een dergelijke kilometerstand je zo een reparatie mag verwachten als het een duidelijk fabricage gebrek is ? "ondeugdelijk produkt procedure" ? Nu zou de klep vervangen worden eind januari maar nog steeds is het onderdeel bij de garage niet ontvangen en wanneer ze die wel verwachten kan men niet zeggen. De auto-importeur Pon heeft de kleppen momenteel niet op voorraad ?? Advies garage "Intussen niet teveel ??? rijden met de auto meneer ".
Er zijn met deze motor meer problemen. Zelfs dealers raden af de z.g. sjoemelsoftware in deze diesels te laten vervangen. De auto kan daarna zomaar in storing geraken en/of na de software update slechtere rij-eigenschappen krijgen. Volgens een brief van de importeur van maart vorig jaar zou de software vervangen worden eind tweede kwartaal 2016. Nee dus. "Men is er nog steeds mee bezig "?? !!

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U meldt EGR problemen bij een 1.2 tdi VW/Seat/Skoda motor.

U heeft zelf al ontdekt dat EGR verhalen een prominente plek hebben op dit platform. Bij dit type motor is dat al enkele jaren aan de gang met niet echt een eenduidig coulance beleid. Het mag duidelijk zijn dat dit een té vroeg optredend defect is en moet u nooit akkoord gaan met de volledige kosten. Desnoods legt u het voor aan de Geschillencommissie voor een bindende uitspraak en is het niet ondenkbaar dat vervolgens alles vergoed dient te worden.

Op dit moment is er een duidelijke toename van EGR meldingen op ons platform, in relatie tot een heel recent uitgevoerde sjoemelsoftware update. Vanuit de ANWB is Pon al herhaaldelijk benaderd voor opheldering en willen we uiteraard eenduidigheid hoe hun dealernetwerk dit probleem te lijf gaat. We hopen op een spoedig verhelderend bericht van Pon. Ook wat betreft de toelevering van EGR kleppen en het feit dat gesommeerd wordt vooral maar niet te veel te rijden. Hopelijk kunnen we spoedig aanvullende berichten melden namens de importeur.

Zie ook Stappenplan klachten na aankoop.***

Reactie van Jos van der Drift:

Van importeur Pon ontvingen wij op ons verzoek de volgend schriftelijke reactie.


Defecten aan het EGR-systeem komen voor, en dan met name bij oudere auto’s of auto’s met hoge kilometerstanden. Zij worden doorgaans veroorzaakt door een langzaam opbouwende roetaanslag op de EGR-klep of het stelmechanisme, die zich in de loop der jaren ontwikkelt. Volkswagen geeft dan ook aan dat de software-update die wordt uitgevoerd in het kader van de terugroepactie voor EA189 dieselmotoren niet in verband is te brengen met defecten aan het EGR-systeem.

Zoals gebruikelijk in geval van klachten analyseert en beoordeelt de dealer elk geval afzonderlijk. Aan de hand van de staat van onderhoud, leeftijd van de auto en kilometrage kan worden bepaald in welke mate de klant tegemoet gekomen kan worden met een individuele oplossing.

Mochten klanten vragen of opmerkingen over dit onderwerp hebben, dan raden we hen aan om contact op te nemen met de klantenservice van het betreffende merk. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden via:http://www.volkswagen.nl/klantenservice of http://www.seat.nl/contact.

We roepen u op elkaar en de ANWB op de hoogte te houden en op dit platform ervaringen uit te wisselen. De hier geplaatste ervaringen kunnen u helpen bij gesprekken met uw dealer en met de door Pon genoemde klantenservice. Ook kunnen de geplaatste ervaringen helpen in eventuele procedures. Zie verder het eerder gegeven antwoord.***

Reactie van Carlo1:

Op 23 februari heb ik de dealer van de auto middels aangetekende brief aansprakelijk gesteld voor een ondeugdelijk produkt zijnde de EGR klep met het verzoek tot reparatie c.q. vervanging van de klep. Ik heb tevens verzocht binnen drie weken te reageren op mijn brief. De reactie van Pon was te verwachten. Ze houden zich een beetje van de domme. Ik houd u op de hoogte. Indien u nog suggesties heeft houd ik mij aanbevolen. Met dank zover aan de heer Van der Drift***

Reactie van Carlo1:

"Heb een brief ontvangen van mijn dealer/auto leverancier. Zoals te verwachten wijzen zij alles af. Zij gaan in op garantie. Een coulanceregeling zou mogelijk kunnen zijn maar het defect heeft na bijna 6 jaar plaatsgevonden. Derhalve zien zij geen enkele reden om aan mijn sommatie gehoor te geven. Ik heb geen beroep gedaan op garantie maar claim dat er sprake is van een ondeugdelijk product dat is iets totaal anders. Mijn vraag aan de ANWB is op er inderdaad, volgens uw mening, sprake is van een ondeugdelijk product ? Mag, zoals bij (alle ?) 1.2 tdi motoren na ongeveer 80.000 km z'n EGR klep kapot gaan. Als uw mening is dat er inderdaad sprake is van een ondeugdelijk product dan ga ik verder en schakel mijn rechtsbijstand verzekering in. Mocht u die mening niet zijn toegedaan dan stop ik want ik heb steun van de ANWB wel nodig."***

Reactie van Carlo1:

De kwestie van de EGR-klep heb ik, middels mijn advocaat, aangemeld bij de geschillen commissie. Ik blijf van mening dat, gezien ook alle reacties hierover op het internet en ANWB forum, het een ondeugdelijk product is. Ook de reactie van de ANWB bij monde van de heer Van der Drift, versterkt mijn mening. Nu ik wacht op een oproep van de geschillencommissie zou een duwtje in de rug door de ANWB op prijs gesteld worden. Kan een expert van de ANWB zijn onafhankelijke mening in een verklaring weergeven die ik kan overleggen aan de geschillencommissie ? Dit zou mij en vele anderen helpen een ondeugdelijk product uit de wereld te helpen. Op z'n minst kan het VW concern onder coulance de klep kostenloos vervangen.***

Reactie van Jos van der Drift:

Het product is wat ons betreft non-conform en is het uitgangspunt een kosteloos herstel.

Wanneer u vraagt naar onze mening over een minimaal te verwachten levensduur, zou het drievoudige van de kilometerstand ten tijd van het gebrek een redelijk uitgangspunt zijn. Ik denk derhalve dat de Geschillencommissie hun eigen experts zullen raadplegen en daar uiteindelijk de uitspraak van laten afhangen.

Wij juichen uw initiatief toe de kwestie voor te leggen aan de Geschillencommissie en zijn ook erg benieuwd wat de uitspraak zal zijn. Ik wil wel benadrukken dat u formeel een geschil heeft met de dealer en niet de importeur. De partij die de auto heeft geleverd is voor u de enige partij. Het lijkt er op dat de dealer zich verschuilt achter het beleid van de importeur, maar feitelijk heeft u daar niets mee te maken. Een dealer kan óók uit eigen portemonnee garantie of coulance aanbieden.***

Reactie van Carlo1:

Met dank mijnheer vd Drift voor uw steun. A.s. 6 september komt het voor bij de geschillencommissie. Ik ben daar met mijn advocaat en zal de Non Conformiteit bepleiten. Wellicht is de uitspraak belangrijk voor veel autobezitters met dezelfde klachten. Ik houd u op de hoogte.
Carlo***

Reactie van Jos van der Drift:

Heel graag!***

Reactie van Carlo1:

geachte heer Jos vd Drift, Hierbij ontvangt u de uitspraak van de geschillencommissie.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak ais volgt.
Op 17 juni 2011 heb ik een nieuwe Skoda Fabia bij de ondernemer gekocht. Medio januari 2017 ging
de EGR-klep van deze auto defect bij een kilometerstand van 82.000 km. Ik ben van mening dat hier
sprake is van non-conformiteit. Ik behoefde namelijk niet te verwachten dat de EGR-klep van mijn
auto reeds bij deze kilometerstand defect zou gaan. Gezien deze non-conformiteit was de ondernemer
gehouden kosteloos tot herstel van dit gebrek over te gaan. De ondernemer heeft aansprakelijkheid
echter afgewezen, zodat ik nu de herstelkosten verlang.
Ter zitting heeft de consument verder nog - in hoofdzaak - het volgende aangevoerd.
Ik hen van mening dat een EGR-klep geen slijtage-onderdeel is.
De consument verlangt € 843,94 van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
De consument heeft de auto in 2011 gekocht, ten tijde van het defect raken van de EGR klep bijna
85.000 km met de auto gereden en de auto niet hij een erkende Skoda dealer of reparateur in
onderhoud gehad. Op basis van die feiten betwist ik dat de auto non-conform is en wijs ik alle
aansprakelijkheid af. De consument heeft geen enkel bewijs overgelegd van de stelling dat de auto
non-conform zou zijn, meer specifiek waarom hij niet hoefde te verwachten dat de EGR klep defect
zou raken. De enkele stelling dat de EGR-klep na 6 jaar defect raakt maakt niet per definitie dat er
sprake is van non-conformiteit.
Ten tweede hen ik van mening dat de auto conform is. Zoals op de site van de BOVAG staat
vermeld https://www.bovag.nI/techneutentaal/termen/e/egr-klep is de EGR klep op den duur aan
slijtage onderhevig en dient deze vervangen te worden. Dat komt omdat de uitlaatgassen die terug de
auto in worden geblazen en verbrand de EGR klep ook vervuilen. Bij normaal gebruik en gedegen
onderhoud zal zo'n klep ongeveer rond 90.000 km mee gaan. Dit is gemiddelde. Bij sommige auto's
gaat de klep langer mee en hij andere auto's minder lang. In dit geval is het zeer wel mogelijk dat de
EGR aan vervanging toe was. Daarmee is er dus ook geen sprake van non-conformiteit.
Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
De commissie is van oordeel dat in het onderhavige geval niet kan worden uitgesloten dat het defect
dat zich medio januari 2017 hij een kilometerstand van omstreeks 85.000 km heeft geopenbaard zijn
oorzaak vindt in feiten en omstandigheden die voor rekening van de consument komen, net zo min als
overigens kan worden uitgesloten dat voornoemd defect kan zijn ontstaan door feiten en/of
omstandigheden die voor rekening van de ondernemer komt. Het enkele feit dat er zich een defect
aan de heer klep hij een kilometerstand van 88.000 km heeft geopenbaard, is niet genoeg om nonconform
te kunnen aannemen. Daarom zoekt de commissie hij de beoordeling van de vraag voor
wiens rekening de opgetreden schade moet komen aansluiting hij het algemeen beginsel dat ten grondslag ligt aan het aansprakelijkheidsrecht. Uitgangspunt daarbij is dat ieder in beginsel zijn of haar schade dient te dragen, tenzij er feiten of omstandigheden komen vast te staan op grond
waarvan een ander - in dit geval de ondernemer - juridisch voor die schade aansprakelijk is te
houden. In casu zijn er geen feiten komen vast te staan op grond waarvan de commissie tot het
oordeel is kunnen komen dat de opgetreden schade te wijten is aan een oorzaak die voor rekening
van de ondernemer komt.
Wellicht ten overvloede merkt de commissie met betrekking tot het standpunt van de consument op
dat een EGR-klep geen slijtage-onderdeel is nog het volgende op. Gezien de wijze waarop de
commissie auto's die een EGR-klep hebben in het maatschappelijk verkeer ziet functioneren, mag de
consument niet verwachten dat een EGR-klep een autoleven lang zonder gebreken zal functioneren.
Daar komt bij dat de levensduur van een EGR-klep afhankelijk kan zijn van diverse omstandigheden,
zoals rijstijl, olieverbruik, gebruikte motorolie en rijomstandigheden.
Derhalve wordt als volgt beslist.
Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. D.P.C.M. Hellegers,
voorzitter, A. Belt en M.H.A.M. Hoevenaars, leden, op 8 september 2017.
D.P.C.M. Hellegers

Mijn mening: Helaas is de commissie niet ingegaan op mijn stelling dat de EGR-klep niet bestand is tegen een (roet)-vervuiling die een normaal bestanddeel is van diesel-uitlaatgassen. Deze vervuiling blokkeerd nl een goede werking van de klep. De klep is non-conform.
Met dank en vriendelijke groet mijnheer vd Drift.
Carlo***

Reactie van Jos van der Drift:

Dank voor uw bericht en het delen van de uitspraak van de Geschillencommissie. Deze is óók wat ons betreft best teleurstellend. Vooral omdat EGR problemen wel heel nadrukkelijk VAG producten gerelateerd zijn. Van veel andere merken, die ongetwijfeld onder gelijkwaardige omstandigheden worden gebruikt, horen we dit verschijnsel niet of hoogst zelden.

Daarbij komt ook dat het praktische gebruik heel erg gericht is op het rijden in een laag toerengebied, ingegeven door de aanwezige schakelindicator. Juist onder die omstandigheden wordt deze inwendige vervuiling in de hand gewerkt en is het technisch juist beter de schakelindicator te negeren.

Nogmaals dank voor het delen van dit hele EGR avontuur. Wij blijven ondanks de uitspraak van de Geschillencommissie van mening dat u een langere levensduur van dit component had mogen verwachten.